Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 8 Bài tập Toán 8

(7x -5)

Giải bất phương trình: .(2x -4) >0

2
2 Câu trả lời
 • Tap nguyen
  Tap nguyen Giúp mik với ạ !!!
  0 Trả lời 30/10/22
  • Lê Thị Thùy
   Lê Thị Thùy

   \begin{array}{l}
\left( {7x{\rm{ }}--{\rm{ }}5} \right).\left( {2x{\rm{ }}--{\rm{ }}4} \right) > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
7x{\rm{ }}--{\rm{ }}5 > 0\\
2x{\rm{ }}--{\rm{ }}4 > 0
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
7x{\rm{ }}--{\rm{ }}5 < 0\\
2x{\rm{ }}--{\rm{ }}4 < 0
\end{array} \right.
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
x{\rm{ > }}\dfrac{5}{7}\\
x > 2
\end{array} \right.\\
\left\{ \begin{array}{l}
x{\rm{ }} < \dfrac{5}{7}\\
x{\rm{ }} < 2
\end{array} \right.
\end{array} \right. \Leftrightarrow \\
\left[ \begin{array}{l}
x > 2\\
x{\rm{ }} < \dfrac{5}{7}
\end{array} \right.
\end{array}

   0 Trả lời 31/10/22
   Tìm thêm: Bài tập Toán 8