Quỳnh Trần Hỏi đáp Toán 12 Toán 12 Chuyên đề Toán 12

Cho hàm số y = 1/3x3 + mx2 + 4x – m a) Tìm m để hàm số đồng biến trên R

Cho hàm số y = 1/3x3 + mx2 + 4x – m

a) Tìm m để hàm số đồng biến trên R

b) Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x = 2

c) Tìm m để đồ thị hàm số cắt Ox tại ba điểm phân biệt

d) Tìm m để đồ thị hàm số cắt Ox tại đúng một điểm

e) Vẽ đồ thị hàm số khi m = 2

1
1 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  Tìm m để hàm số đồng biến trên R

  y’ = x2 + 2mx + 4

  Để hàm số đồng biến trên R

  => y’ ≥ 0

  => ∆’ ≤ 0

  => m2 – 4 ≤ 0

  => m ∊ [-2; 2]

  Trả lời hay
  3 Trả lời 02/08/22