Bọ Cạp Hỏi đáp Toán 12 Toán 12 Chuyên đề Toán 12

Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số y = x^3 – 3x^2+ (1 – m).x đồng biến trên khoảng

Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số y = x3 – 3x2+ (1 – m).x đồng biến trên khoảng (2, +∞) là:

A. (-∞; 2)

B. (-∞; 1)

C. (-∞; -2]

D. (-∞; 1]

4
4 Câu trả lời
 • Bi
  Bi

  Chọn D

  0 Trả lời 10:22 21/05
 • Captain
  Captain

  Hướng dẫn giải

  Ta có: y’ = 3x2 – 6x + 1 - m

  Hàm số y = x3 – 3x2+ (1 – m).x đồng biến trên khoảng (2, +∞) nên y’ ≥ 0 với ∀x ∈ (2, +∞)

  Suy ra: 3x2 – 6x + 1 ≥ m, ∀x ∈ (2, +∞)

  => Min(mx2 – 6x + 1) ≥ m trên khoảng (2, +∞)

  <=> 1 ≥ m

  Vậy m ∈ (-∞; 1] thỏa mãn điều kiện đề bài

  Chọn đáp án D

  0 Trả lời 10:23 21/05
 • Đen2017
  Đen2017

  Đáp án D

  0 Trả lời 10:23 21/05
 • Bon
  Bon

  Ta có: y’ = 3x2 – 6x + 1 - m

  Hàm số y = x3 – 3x2+ (1 – m).x đồng biến trên khoảng (2, +∞) nên y’ ≥ 0 với ∀x ∈ (2, +∞)

  Suy ra: 3x2 – 6x + 1 ≥ m, ∀x ∈ (2, +∞)

  => Min(mx2 – 6x + 1) ≥ m trên khoảng (2, +∞)

  <=> 1 ≥ m

  Vậy m ∈ (-∞; 1] thỏa mãn điều kiện đề bài

  Chọn đáp án D

  0 Trả lời 10:23 21/05