Bọ Cạp Hỏi đáp Toán 12 Toán 12 Chuyên đề Toán 12

Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số y = x^3 – 3x^2+ (1 – m).x đồng biến trên khoảng

Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số y = x3 – 3x2+ (1 – m).x đồng biến trên khoảng (2, +∞) là:

A. (-∞; 2)

B. (-∞; 1)

C. (-∞; -2]

D. (-∞; 1]

4
4 Câu trả lời
 • Captain
  Captain

  Hướng dẫn giải

  Ta có: y’ = 3x2 – 6x + 1 - m

  Hàm số y = x3 – 3x2+ (1 – m).x đồng biến trên khoảng (2, +∞) nên y’ ≥ 0 với ∀x ∈ (2, +∞)

  Suy ra: 3x2 – 6x + 1 ≥ m, ∀x ∈ (2, +∞)

  => Min(mx2 – 6x + 1) ≥ m trên khoảng (2, +∞)

  <=> 1 ≥ m

  Vậy m ∈ (-∞; 1] thỏa mãn điều kiện đề bài

  Chọn đáp án D

  Trả lời hay
  204 Trả lời 21/05/22
  • Đen2017
   Đen2017

   Đáp án D

   Trả lời hay
   2 Trả lời 21/05/22
   • Bi
    Bi

    Chọn D

    0 Trả lời 21/05/22
    • Bon
     Bon

     Ta có: y’ = 3x2 – 6x + 1 - m

     Hàm số y = x3 – 3x2+ (1 – m).x đồng biến trên khoảng (2, +∞) nên y’ ≥ 0 với ∀x ∈ (2, +∞)

     Suy ra: 3x2 – 6x + 1 ≥ m, ∀x ∈ (2, +∞)

     => Min(mx2 – 6x + 1) ≥ m trên khoảng (2, +∞)

     <=> 1 ≥ m

     Vậy m ∈ (-∞; 1] thỏa mãn điều kiện đề bài

     Chọn đáp án D

     0 Trả lời 21/05/22