Bọ Cạp Hỏi đáp Toán 12 Toán 12 Chuyên đề Toán 12

Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho hàm số y = (tanx – 2)/(tanx – m) đồng biến trên khoảng (0; pi/4)

Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho hàm số y = \frac{{\tan x - 2}}{{\tan x - m}} đồng biến trên khoảng \left( {0;\frac{\pi }{4}} \right)

A. \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {m \leqslant 0} \\ 
 {1 \leqslant m < 2} 
\end{array}} \right.

B. m < 2

C. -1 ≤ m < 2

D. m ≥ 2

3
3 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Đáp án A

  0 Trả lời 15:28 30/05
  • Đường tăng
   Đường tăng

   Hướng dẫn giải

   Cách 1: Đưa máy tính về chế độ Radian bằng tổ hợp phím SHIFT MODE 4

   Đơn giản bài toán bằng cách đặt tanx = t.

   Chú ý khi đổi biến ta phải tìm miền giá trị của biến mới, ta sử dụng chức năng MODE 7 cho hàm y = tanx với thiết lập START 0 END π/4 STEP π/76 ta được

   Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho hàm số y = (tanx – 2)/(tanx – m) đồng biến trên khoảng (0; pi/4)

   Ta thấy 0 ≤ tanx ≤ 1 => t ∈ (0; 1)

   Bài toán trở thành bài toán tìm m để hàm số y = \frac{{\operatorname{t} - 2}}{{\operatorname{t} - m}} đồng biến trên khoảng (0; 1)

   Tính đạo hàm của hàm số y' = \frac{{2 - m}}{{{{\left( {t - m} \right)}^2}}}

   => y’ > 0

   => \frac{{2 - m}}{{{{\left( {t - m} \right)}^2}}} > 0

   => m < 2 (*)

   Kết hợp với điều kiện xác đinh t – m ≠ 0 => m ≠ t => m ∉ (0; 1) (**)

   Từ (*) và (**) ta được m ≤ 0 hoặc hoặc 1 ≤ m ≤ 2

   => Chọn đáp án A

   0 Trả lời 15:29 30/05
   • Bọ Cạp
    Bọ Cạp

    Cách 2:

    Đặt tanx = t. Với x = 0 => t = 0 với x = \frac{\pi }{4} => t = 1

    Bài toán trở thành tìm m để hàm số y = \frac{{t - 2}}{{t - m}} đồng biến trên (0; 1)

    Hàm số phân thức hữu tỉ đồng biến

    => y’ > 0

    => \frac{{2 - m}}{{{{\left( {t - m} \right)}^2}}} > 0

    => m < 2

    Ngoài ra hàm phân thức có điều kiện tồn tại x ≠ m

    => m không thuộc khoảng chứa x => m ≤ 0 hoặc m ≥ 1

    Kết hợp 2 điều kiện trên ta được => m ≤ 0 hoặc 1 ≤ m ≤ 2

    Chọn đáp án A

    0 Trả lời 15:30 30/05