Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2021 – 2022 Đề kiểm tra học kì 2

Nội dung
  • 4 Đánh giá

Đề thi học kì 2 lớp 6, 7, 8, 9

Đề thi cuối kì 2 môn Toán các lớp THCS bao gồm các đề thi môn Toán các lớp 6, 7, 8, 9 và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập được xây dựng theo chương trình giảng dạy mới. Đây tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 2 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập học kì 2 đạt kết quả cao.

A. Đề thi cuối kì 2 lớp 6

Bộ đề thi HK2 Toán 6 có đáp án kèm theo được xây dựng bám sát theo chương trình Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống và sách Cánh Diều giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 6 kì 2 có trong đề thi lớp 6.

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi học kì 2 Toán 6 sách Kết nối tri thức Đề 1

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán 6 KNTT Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán 6 sách Kết nối tri thức Đề 2

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán 6 KNTT Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 6 sách Kết nối tri thức Đề 3

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán 6 KNTT Đề 3

Sách Cánh Diều

Đề thi học kì 2 Toán 6 sách Cánh Diều Đề 1

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán 6 Cánh Diều Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán 6 sách Cánh Diều Đề 2

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán 6 Cánh Diều Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 6 sách Cánh Diều Đề 3

Tham khảo đề thi tại đây: Đề thi học kì 2 Toán 6 Cánh Diều Đề 3

B. Đề thi học kì 2 Toán 7

Bộ đề thi Toán lớp 7 học kì 2 năm học 2021 - 2022 gồm 5 đề thi học kì 2 lớp 7 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề thi HK2 Toán 7 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 7 kì 2 có trong đề thi lớp 7.

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022 Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022 Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022 Đề 3

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022 Đề 4

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2021 – 2022 Đề 5

C. Đề thi học kì 2 Toán 8

Bộ đề thi Toán lớp 8 học kì 2 năm học 2021 - 2022 gồm 6 đề thi học kì 2 lớp 8 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề thi HK2 Toán 8 có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập, tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán và củng cố các dạng bài tập toán lớp 8 kì 2 có trong đề thi lớp 8.

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 3

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 4

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 năm học 2021 – 2022 Đề 5

D. Đề thi học kì 2 Toán 9

Bộ đề thi học kì 2 Toán 9 có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập toán lớp 9 kì 2 có trong đề thi lớp 9. Chúc các em học tốt.

Đề thi học kì 2 Toán 9 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2021 – 2022 Đề 1

Đề thi học kì 2 Toán 9 năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2021 – 2022 Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 9 năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2021 – 2022 Đề 3

Đề thi học kì 2 Toán 9 năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2021 – 2022 Đề 4

Đề thi học kì 2 Toán 9 năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Tham khảo: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2021 – 2022 Đề 5

-----------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi môn Toán học kì 2 các lớp THCS mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu và đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó tại GiaiToan.com dành cho các bạn học Toán được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Chia sẻ bởi: 👨 Ma Kết
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 2.254