Đề thi học kì 2 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề số 5 Đề thi Toán lớp 7 học kì 2

Nội dung Tải về
  • 19 Đánh giá

Đề kiểm tra học kì 2 Toán 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm 2021 - 2022 - Đề số 5 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì môn Toán lớp 7 tốt nhất. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo và tải về đề thi giữa kì 2 lớp 7 đạt kết quả cao.

1. Đề thi cuối kì 2 Toán 7 - Đề số 5

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 5

Bài 1: (2,0 điểm). Số lượng học sinh nữ trong một trường THCS được ghi lại trong bảng sau:

17

18

20

17

15

16

24

18

15

17

24

17

22

16

18

20

22

18

15

18

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Tính số trung bình cộng

c) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: (1,0 điểm). Thu gọn rồi tìm bậc của đa thức thu được:

a) (5x3y).(-2xy2)

b) 2x3y2 - 3 x3y2 + 4 x3y2

Bài 3: (0,5 điểm). Tìm đa thức A, biết: A + (5x2 – 2xy) = 6x2 + 9xy – y2

Bài 4: (1,5 điểm). Cho đa thức P(x) = 2x4 + x3 – 2x - 5x3 + 2x2 + x + 1

a) Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(0) và P(1)

c) x = 1 và x = -1 có phải là nghiệm của đa thức P(x) hay không? Vì sao?

Bài 5: (2,0 điểm). Cho góc nhọn xOy. Trên hai cạnh Ox và Oy lần lượt lấy hai điểm A và B sao cho OA = OB. Tia phân giác góc xOy cắt AB tại I.

a) Chứng minh: IA = IB.

b) Gọi C nằm giữa hai điểm O và I. Chứng minh tam giác ABC là tam giác cân.

c) Giả sử OA = 5 cm, AB = 6cm. Tính độ dài OI.

Bài 6: (2,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC, vẽ AH BC (H BC)

a) So sánh góc B và góc C, BH và CH.

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh AH < MC.

Bài 7: (1,0 điểm). Tính chu vi của tam giác cân ABC với AB = 6 cm; BC = 2 cm.

2. Đáp án đề thi cuối kì 2 Toán 7 - Đề số 5

Hướng dẫn chấm

Đáp án

Biểu điểm

Bài 1

Câu a: 0,5 điểm

Câu b: 1,0

Câu c: 0,5

a) Dấu hiệu:

Số lượng học sinh nữ trong một trường THCS

b) Bảng tần số:

x

15

16

17

18

20

22

24

n

3

2

4

5

2

2

2

N=20

Số trung bình cộng:

\begin{matrix}
  \overline X  = \dfrac{{15.3 + 16.2 + 17.4 + 18.5 + 20.2 + 22.2 + 24.2}}{{20}} \hfill \\
  \overline X  = \dfrac{{36}}{{20}} = 18,35 \approx 18 \hfill \\ 
\end{matrix}

c) M0 = 18

0,5 điểm

1,0 điểm

0,5 điểm

Bài 2

Câu a 0,5 điểm

Câu b 0,5 điểm

a) (5x3y).(-2xy2)=-10 x4y3

có bậc là 7

b) 2x3y2 - 3 x3y2 + 4 x3y2 = 3 x3y2

có bậc là 5

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

(Còn tiếp)

Tài liệu liên quan:

----------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán cuối kì 2 lớp 7 Đề số 5, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó. Qua đó giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức để chuẩn bị cho kì thi lên lớp 8 sắp tới.

  • 12.673 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Xucxich14