Bờm Hỏi đáp Toán 11 Toán 11 Chuyên đề Toán 11

Tính đạo hàm của hàm số y=cos^2x

Tính đạo hàm của hàm số y = cos2x

A. 2 cosx.sinx

B. -sin2x

C. -sinx

D. Tất cả đáp án sai

6
6 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  Đáp án B -sin2x

  0 Trả lời 17/05/22
  • Người Dơi
   Người Dơi

   Công thức đạo hàm Cos

   Đạo hàm y = cosx

   Hàm số y = cosx có đạo hàm tại mọi x \in \mathbb{R}

   (cosx)’ = - sinx

   Đạo hàm hàm hợp

   Nếu y = cos u và u = u(x) thì

   (cos u)’ = - u’ . sinu

   Đạo hàm cấp cao

   {\left( {\cos ax} \right)^{\left( n \right)}} = {a^n}.\cos \left( {ax + n.\frac{\pi }{2}} \right)

   0 Trả lời 17/05/22
   • Thiên Bình
    Thiên Bình

    Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa

    Để tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 bằng định nghĩa, ta thực hiện như sau:

    Cách 1:

    Bước 1: Giả sử ∆x là số gia của đối số tại x0, tính:

    \Delta y = f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right)

    Bước 2: Lập tỉ số \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}.

    Bước 3: Tìm \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{\Delta x}}.

    Nếu \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} tồn tại hữu hạn thì tại x0 hàm số có đạo hàm là f'\left( {{x_0}} \right) = \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}.

    Nếu \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} không tồn tại hữu hạn thì tại x0 hàm số không có đạo hàm.

    0 Trả lời 17/05/22
    • Thùy Chi
     Thùy Chi

     Cách 2:

     Tính \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{x - {x_0}}}

     + Nếu \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{x - {x_0}}} tồn tại hữu hạn thì tại x0 hàm số có đạo hàm là:

     f'\left( {{x_0}} \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{x - {x_0}}}

     + Nếu \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{x - {x_0}}} không tồn tại hữu hạn thì tại x0 hàm số không có đạo hàm.

     0 Trả lời 17/05/22
     • Đội Trưởng Mỹ
      Đội Trưởng Mỹ

      Chọn đáp án B

      0 Trả lời 17/05/22
      • Thiên Bình
       Thiên Bình

       Lời giải chi tiết

       Đạo hàm của hàm số y = cos2x là:

       y’ = (cos2x)’

       => y’ = 2.(cosx)’.cosx

       => y’ = -2.sinx.cosx

       => y’ = -sin2x

       Chọn đáp án B

       0 Trả lời 17/05/22