Bờm Hỏi đáp Toán 11 Toán 11 Chuyên đề Toán 11

Tính đạo hàm của hàm số y=cos^2x

Tính đạo hàm của hàm số y = cos2x

A. 2 cosx.sinx

B. -sin2x

C. -sinx

D. Tất cả đáp án sai

6
6 Câu trả lời
 • Thiên Bình
  Thiên Bình

  Lời giải chi tiết

  Đạo hàm của hàm số y = cos2x là:

  y’ = (cos2x)’

  => y’ = 2.(cosx)’.cosx

  => y’ = -2.sinx.cosx

  => y’ = -sin2x

  Chọn đáp án B

  Trả lời hay
  1 Trả lời 17/05/22
  • Đội Trưởng Mỹ
   Đội Trưởng Mỹ

   Chọn đáp án B

   0 Trả lời 17/05/22
   • Cự Giải
    Cự Giải

    Đáp án B -sin2x

    0 Trả lời 17/05/22
    • Người Dơi
     Người Dơi

     Công thức đạo hàm Cos

     Đạo hàm y = cosx

     Hàm số y = cosx có đạo hàm tại mọi x \in \mathbb{R}

     (cosx)’ = - sinx

     Đạo hàm hàm hợp

     Nếu y = cos u và u = u(x) thì

     (cos u)’ = - u’ . sinu

     Đạo hàm cấp cao

     {\left( {\cos ax} \right)^{\left( n \right)}} = {a^n}.\cos \left( {ax + n.\frac{\pi }{2}} \right)

     0 Trả lời 17/05/22
     • Thiên Bình
      Thiên Bình

      Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa

      Để tính đạo hàm của hàm số y = f(x) tại điểm x0 bằng định nghĩa, ta thực hiện như sau:

      Cách 1:

      Bước 1: Giả sử ∆x là số gia của đối số tại x0, tính:

      \Delta y = f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right)

      Bước 2: Lập tỉ số \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}.

      Bước 3: Tìm \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} = \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{\Delta x}}.

      Nếu \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} tồn tại hữu hạn thì tại x0 hàm số có đạo hàm là f'\left( {{x_0}} \right) = \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}}.

      Nếu \mathop {\lim }\limits_{\Delta x \to 0} \frac{{\Delta y}}{{\Delta x}} không tồn tại hữu hạn thì tại x0 hàm số không có đạo hàm.

      0 Trả lời 17/05/22
      • Thùy Chi
       Thùy Chi

       Cách 2:

       Tính \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{x - {x_0}}}

       + Nếu \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{x - {x_0}}} tồn tại hữu hạn thì tại x0 hàm số có đạo hàm là:

       f'\left( {{x_0}} \right) = \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{x - {x_0}}}

       + Nếu \mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} \frac{{f\left( x \right) - f\left( {{x_0}} \right)}}{{x - {x_0}}} không tồn tại hữu hạn thì tại x0 hàm số không có đạo hàm.

       0 Trả lời 17/05/22