Hỏi đáp Toán 10

Rút gọn biểu thức C = cos(5π – x) – sin(3π/2 – x) + tan(3π/2 – x) + cot(3π – x)

4
4 Câu trả lời
 • Đội Trưởng Mỹ
  Đội Trưởng Mỹ

  Rút gọn từng phần trong biểu thức có

  cos(5π – x) = cos(4π + π – x) = cos(π – x) = -cosx

  sin(3π/2 – x) = sin(2π + π/2 – x) = sin(π/2 – x) = cosx

  tan(3π/2 – x) = tan(2π + π/2 – x) = tan(π/2 – x) = cotx

  cot(3π – x) = cot(2π + π – x) = cot(π – x) = -cotx

  Thay vào biểu thức có:

  C = cos(5π – x) – sin(3π/2 – x) + tan(3π/2 – x) + cot(3π – x)

  C = -cosx + cosx + cotx – cotx

  C = 0

  Trả lời hay
  7 Trả lời 19/05/22
  • Hưng Vũ
   Hưng Vũ

   Tại sao trong biểu thức sin(5π-x) khi tách thành sin(4π+π-x) lại có thể làm biến mất 4π đi và ct j để làm biến mất 4π vậy bạn

   0 Trả lời 21:54 11/07
  • Captain
   Captain

   Công thức sin(x + k2π) = sinx

   sin(5π-x)=sin(π-x+2.2π) = sin (π- x)

   2 Trả lời 08:14 12/07
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  C = 0 nhé

  Trả lời hay
  1 Trả lời 19/05/22
  • nguyen thi
   nguyen thi

   ko bt

   0 Trả lời 09:07 01/10
   • Thùy Chi
    Thùy Chi

    Sử dụng giá trị lượng giác của cung có liên quan đặc biệt để rút gọn biểu thức

    sin(x + k2π) = sinx; cos(x + k2π) = cosx; tan(x + k2π) = tanx; cot(x + k2π) = cotx (với k ∈ Z)

    cos(π – x) = -cosx; sin(π/2 – x) = cosx; tan(π/2 – x) = cotx; cot(π – x) = -cotx

    Thay vào có:

    C = cos(5π – x) – sin(3π/2 – x) + tan(3π/2 – x) + cot(3π – x)

    C = cos(4π + π – x) + sin(2π + π/2 – x) + tan(2π + π/2 – x) + cot(2π + π – x)

    C = cos(π – x) + sin(π/2 – x) + tan(π/2 – x) + cot(π – x)

    C = -cosx + cosx + cotx – cotx

    C = 0

    0 Trả lời 19/05/22