minh do Hỏi đáp Toán 10

Một công ty marketing thực hiện khảo sát 200 hộ gia đình về việc sử dụng

nước rửa tay hiệu A và B. Qua khảo sát, 80 hộ không sử dụng nước rửa tay của cả hiệu A và B, 60 hộ chỉ sử dụng nước rửa tay hiệu A, số hộ gia đình chỉ sử dụng hiệu B gấp 3 lần số hộ dùng đồng thời cả hai hiệu A và B. Vậy có bao nhiêu trong số 200 hộ gia đình được khảo sát đã sử dụng cả hai nhãn hiệu nước rửa tay?

3
3 Câu trả lời
 • Batman
  Batman

  Sử dụng sơ đồ Ven để giải bài toán;

  Hỏi đáp toán 10 ảnh số 1

  Số hộ gia đình sử dụng nước rửa tay là: 200 – 80 = 120 hộ

  Hỏi đáp Toán 10 ảnh số 2

  Số hộ gia đình sử dụng nước rửa tay hiệu B (bao gồm cả hộ gia đình sử dụng cả hai hiệu nước rửa tay) là: 120 - 60 = 60 hộ

  Gọi x là số hộ gia đình sử dụng cả hai hiệu nước rửa tay -> 3x là số hộ gia đình chỉ sử dụng nước rửa tay hiệu B

  Ta có x + 3x = 60 => x = 15

  Vậy có 15 hộ gia đình sử dụng cả hai hiệu nước rửa tay.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 5 ngày trước
  • Bọ Cạp
   Bọ Cạp

   Trong 200 hộ gia đình được khảo sát, có 15 hộ đã sử dụng cả hai nhãn hiệu nước rửa tay.

   0 Trả lời 5 ngày trước
   • Ma Kết
    Ma Kết

    Các phép toán trên tập hợp:

    Giao của hai tập hợp: A ∩ B = {x| x ∈ A và x ∈ B}

    Hợp của hai tập hợp: A ∪ B = {x | x ∈ A hoặc x ∈ B }

    Hiệu hai tập hợp: A\B = {x | x ∈ A và x ∉ B}

    Dựa vào các phép toán trên tập hợp, ta tính được:

    + Có 120 hộ gia đinh sử dụng nước rửa tay hiệu A và hiệu B.

    + Có 60 hộ gia đình chỉ sử dụng nước rửa tay hiệu A.

    + Có 60 hộ gia đình sử dụng nước rửa tay hiệu B.

    + Có 15 hộ gia đình sử dụng cả hai nhãn hiệu nước rửa tay.

    0 Trả lời 5 ngày trước
    Hỏi đáp Toán 10
    Xem thêm