Toán lớp 6 Bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Sách Cánh Diều

Lý thuyết Toán lớp 6 Sách Cánh Diều
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Lý thuyết Bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Toán lớp 6 xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm Sách Cánh Diều. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố, ôn tập kiến thức lý thuyết Toán lớp 6 Chương 1: Số tự nhiên. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu.

1. Phép nhân các số tự nhiên

Toán lớp 6 Bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Sách Cánh Diều

Toán lớp 6 Bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Sách Cánh Diều

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính chất của phép nhân:

Giao hoán: a .b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a .(b + c) = a.b + a.c

Ta hiểu tính chất phân phối ở đây là nếu a nhân với một tổng của b và c thì ta lấy a nhân với b và lấy a nhân với c rồi cộng lại với nhau.

- Mọi số tự nhiên nhân với 0 đều bằng 0.

Chú ý:

- Nếu các thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể không viết dấu nhân giữa các thừa số.

Ví dụ: 3 ×a = 3.a = 3a

- Trong tính nhẩm ta thường sử dụng các kết quả:

2.5 = 10

4.25 = 100

8.125 = 1000

- Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn là abc

Ví dụ: Thực hiện phép nhân: 409 . 215

Toán lớp 6 Bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Sách Cánh Diều

2. Phép chia hết và phép chia có dư

- Chia hai số tự nhiên: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0 , ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho:

a = b.q + r trong đó 0 ≤ r < b

+ Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết:

a = b . q

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

+ Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia có dư.

a = b.q + r

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

- Mọi số tự nhiên khác 0 chia (hoặc nhân) với 1 đều bằng chính nó.

- Số 0 chia cho bất kì số tự nhiên nào cũng bằng 0.

Ví dụ: Thực hiện các phép chia sau 54 322 : 346

Toán lớp 6 Bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Sách Cánh Diều

----------------------------------------------------

----> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

------> Bài liên quan:

----------------------------------------------------

Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết môn Toán lớp 6 Cánh Diều bài 4 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... Chúc các em học sinh học tập thật tốt!

  • 179 lượt xem
👨 Cập nhật: 18/08/2021
Xem thêm: Toán lớp 6