Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề 3 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 13 Đánh giá

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 - Đề 3 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình Toán lớp 7 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức đầy đủ, chuẩn bị tốt cho những bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

 Đề thi cuối kì 1 Toán 7 - Đề 3

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Câu 1: Thực hiện phép tính:

a) \left( { - \frac{5}{3}} \right).\frac{{11}}{{13}} + \left( { - \frac{5}{3}} \right).\frac{2}{{13}}

b) 27.{\left( { - \frac{1}{3}} \right)^3} + {\left( {\frac{{1009}}{{2015}}} \right)^0} + {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2}

c) \left| {\frac{3}{4} - 1,25} \right| - {\left( { - \frac{3}{2}} \right)^2} + \left( {1,2 - \sqrt {\frac{1}{4}} } \right):1\frac{1}{{20}}

Câu 2: Cho đồ thị hàm số y = 3x.

a) Vẽ đồ thị hàm số trên.

b) Điểm A(-2; -6) có thuộc đồ thị hàm số y = 3x hay không? Giải thích tại sao?

Câu 3: Tìm x biết:

a. 2x + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}

b. 1\frac{2}{3}:x + \frac{3}{7} = - \frac{6}{5}

c. \left| {3x - \frac{1}{4}} \right| - \frac{1}{2} = \frac{7}{8}

c. {\left( {x - \frac{1}{4}} \right)^2} = \frac{{49}}{{16}}

Câu 4: Ba lớp 7A, 7B, 7C có tất cả 144 học sinh. Nếu rút ở lớp 7A đi \frac{1}{4} số học sinh, rút ở lớp 7B đi \frac{1}{7} số học sinh, rút ở lớp 7C đi \frac{1}{3} số học sinh thì số học sinh còn lại của ba lớp bằng nhau. Tính số học sinh mỗi lớp ban đầu.

Câu 5: Cho ABC, M là trung điểm của BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA.

a) Chứng minh: AC = EB và AC // BE

b) Gọi I là 1 điểm trên AC, K là 1 điểm trên EB sao cho AI = EK. Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng.

c) Từ E kẻ EH vuông góc với BC, biết \widehat {HBE} = {50^0},\widehat {MEB} = {25^0}. Tính \widehat {HEM},\widehat {BME}

Câu 6: Biết 2a + b - c = 36 \frac{{2a - 4b}}{3} = \frac{{4c - 3a}}{2} = \frac{{3b - 2c}}{4}. Tìm các số a, b, c.

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Đề 3

Câu 1:

a) \left( { - \frac{5}{3}} \right).\frac{{11}}{{13}} + \left( { - \frac{5}{3}} \right).\frac{2}{{13}} = \left( { - \frac{5}{3}} \right)\left( {\frac{{11}}{{13}} + \frac{2}{{13}}} \right) = \left( {\frac{{ - 5}}{3}} \right).\frac{{13}}{{13}} = \frac{5}{3}

b) 27.{\left( { - \frac{1}{3}} \right)^3} + {\left( {\frac{{1009}}{{2015}}} \right)^0} + {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2} = 27.\frac{{ - 1}}{{27}} + 1 + \frac{1}{9} = - 1 + 1 + \frac{1}{9} = \frac{1}{9}

c) Ta có:

\begin{matrix}
 \left| {\dfrac{3}{4} - 1,25} \right| - {\left( { - \dfrac{3}{2}} \right)^2} + \left( {1,2 - \sqrt {\dfrac{1}{4}} } \right):1\dfrac{1}{{20}} \hfill \\
  = \left| {\dfrac{3}{4} - \dfrac{5}{4}} \right| - \dfrac{9}{4} + \left( {\dfrac{6}{5} - \dfrac{1}{2}} \right):\dfrac{{21}}{{20}} \hfill \\
  = \dfrac{1}{2} - \dfrac{9}{4} + \dfrac{7}{{10}}.\dfrac{{20}}{{21}} \hfill \\
  = \dfrac{1}{2} - \dfrac{9}{4} + \dfrac{2}{3} = - \dfrac{{13}}{{12}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 2: Học sinh tự giải

Câu 3:

a) Ta có:

\begin{matrix}
 2x + \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6} \hfill \\
 2x = \dfrac{5}{6} - \dfrac{1}{3} \hfill \\
 2x = \dfrac{1}{2} \hfill \\
 x = \dfrac{1}{4} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 1/4

b) Ta có:

\begin{matrix}
 1\dfrac{2}{3}:x + \dfrac{3}{7} = - \dfrac{6}{5} \hfill \\
 \dfrac{5}{3}:x = - \dfrac{6}{5} - \dfrac{3}{7} \hfill \\
 \dfrac{5}{3}:x = \dfrac{{ - 57}}{{35}} \hfill \\
 x = \dfrac{{5/3}}{{ - 57/35}} \hfill \\
 x = \dfrac{{ - 175}}{{171}} \hfill \\ 
\end{matrix}

c) Ta có:

\begin{matrix}
 \left| {3x - \dfrac{1}{4}} \right| - \dfrac{1}{2} = \dfrac{7}{8} \Leftrightarrow \left| {3x - \dfrac{1}{4}} \right| = \dfrac{{11}}{8} \hfill \\
 \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {3x - \dfrac{1}{4} = \dfrac{{11}}{8}} \\ 
 {3x - \dfrac{1}{4} = - \dfrac{{11}}{8}} 
\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {x = \dfrac{{13}}{{24}}} \\ 
 {x = \dfrac{{ - 3}}{8}} 
\end{array}} \right. \hfill \\ 
\end{matrix}

d) Ta có:

\begin{matrix}
 {\left( {x - \dfrac{1}{4}} \right)^2} = \dfrac{{49}}{{16}} \Leftrightarrow \left| {x - \dfrac{1}{4}} \right| = \dfrac{7}{4} \hfill \\
  \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {x - \dfrac{1}{4} = \dfrac{7}{4}} \\ 
 {x - \dfrac{1}{4} = - \dfrac{7}{4}} 
\end{array} \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {x = 2} \\ 
 {x = - \dfrac{3}{2}} 
\end{array}} \right.} \right. \hfill \\ 
\end{matrix}

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

--------------------------------------

Tài liệu liên quan:

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề thi Toán lớp 7 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề 3 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 7, Tiếng anh lớp 7, Vật lí lớp 7, Ngữ văn lớp 7,...

Chia sẻ bởi: Mỡ
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 395
 • Lượt xem: 4.854
 • Dung lượng: 318,8 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo