Đề thi học kì 1 Toán 7 Cánh diều - Đề số 2 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
  • 6 Đánh giá

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Cánh diều - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 Cánh diều - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cách viết nào sau đây là đúng

A. - \left| { - 0,45} \right| =  - \left( { - 0,45} \right)B. \left| { - 0,45} \right| =  - 0,45
C. \left| { - 0,45} \right| = 0,45D. - \left| { - 0,45} \right| =  - 0,45

Câu 2: Kết quả của phép tính \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{{12}} là:

A. \dfrac{1}{{12}}B. - \dfrac{1}{{12}}C. - \dfrac{2}{3}D. \dfrac{2}{3}

Câu 3: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, biết khi x = - 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là

A. 3B. - 3C. \dfrac{1}{3}D. - \dfrac{1}{3}

Câu 4: Từ tỉ lệ thức \dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} với a,b,c,d \ne 0 , ta có hệ thức đúng là

A. \dfrac{a}{d} = \dfrac{c}{b}B. \dfrac{a}{b} = \dfrac{d}{c}C. \dfrac{a}{c} = \dfrac{d}{b}D. \dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}

Câu 5: Cho  \widehat {xOy} = {110^ \circ } . Vẽ tia Ot là tia phân giác của \widehat {xOy} ( Ot nằm giữa Ox và Oy). Tính số đo góc  \widehat {xOt}

A. \widehat {xOt} = {110^ \circ }B. \widehat {xOt} = {125^ \circ }C. \widehat {xOt} = {55^ \circ }D. \widehat {xOt} = {45^ \circ }

Câu 6: Cho x = 0, 85776. Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của x là:

A. x = 0, 86B. x = 0, 855C. x = 0, 858D. x = 0,9

II. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện phép tính

a)  22\dfrac{4}{5}:\dfrac{5}{8} - 7\dfrac{4}{5}:\dfrac{5}{8}b)  4\dfrac{2}{3} - \dfrac{4}{3}\sqrt {\dfrac{9}{36}}  + {\left( { - 1} \right)^{2022}} + \left| { - 2022} \right|

Câu 2: Tìm x, y, z biết

a) \dfrac{3}{5}:x = 2:\dfrac{{14}}{9}

b) \left| {x + 1} \right| - \dfrac{2}{3} =  - \dfrac{1}{5}

c) \dfrac{x}{5} = \dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{2} và x – 2y + 3z = 9

Câu 3: Cho hình vẽ, biết AB // ED và \widehat {BAC} = {110^ \circ }, \widehat {CDE} = {30^ \circ }.Tính số đo góc \widehat {ACD}

Câu 4: Ba đơn vị kinh doanh A, B và C góp vốn thep tỉ lệ 2, 5, và 7 sau một năm thu được tổng cộng 840 triệu đồng tiền lãi. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu tiền lãi biết tiền lãi được chia theo tỉ lệ thuận với số vốn đã góp

Câu 5: Cho {1^2} + {2^2} + {3^2} + .... + {10^2} = 355 . Tính tổng  S = {2^2} + {4^2} + .... + {20^2}

 Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án 

---> Tham khảo: Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Cánh Diều Đề 3

--------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 sách Cánh diều - Đề 2 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 8.839 lượt xem
Chia sẻ bởi: Lê Thị Thùy
Sắp xếp theo