Đề thi học kì 1 Toán 7 Kết nối tri thức - Đề số 2 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
  • 48 Đánh giá

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Kết nối tri thức - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 Kết nối tri thức - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Viết phân số \frac{{25}}{{99}} dưới dạng số thập phân:

A. 0,25

B. 0,2\left( 5 \right)

C. 0,\left( {25} \right)

D. 0,\left( {025} \right.)

Câu 2: Kết quả làm tròn số 0,7125 đến chữ số thập phân thứ 3 là:

A. 0,712

B. 0,71

C. 0,710

D. 0,713

Câu 3: Tỉ lệ phần trăm số học sinh xuất sắc, giỏi, khá, trung bình của một lớp được biểu diễn qua biểu đồ hình quạt tròn sau:

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Kết nối tri thức Đề số 2

Tìm tỉ số phần trăm số học sinh xuất sắc của lớp đó. Biết rằng số học sinh xuất sắc bằng số học sinh giỏi.

A. 24%

B. 12%

C. 10%

D. 15%

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: Nếu a là một số vô tỉ thì:

A. a cũng là một số tự nhiên

B. a cũng là một số nguyên

C. a là một số hữu tỉ

D. a là một số thực

Câu 5: Giá trị của biểu thức A = \frac{{\sqrt {16} }}{2} + \frac{{\sqrt {25} }}{5} + \frac{{\sqrt {100} }}{{10}} - \frac{{50}}{3}

A. A = \frac{{38}}{3}

B. A =  - \frac{{38}}{3}

C. A = \frac{{62}}{3}

D. A =  - \frac{{46}}{3}

Câu 6: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: \sqrt 5 ;2;\pi ;\frac{{13}}{4}; - \sqrt {10} ;10

A. - \sqrt {10} ;\sqrt 5 ;2;\pi ;\frac{{13}}{4};10

B. - \sqrt {10} ;2;\sqrt 5 ;\frac{{13}}{4};\pi ;10

C. - \sqrt {10} ;2;\sqrt 5 ;\pi ;\frac{{13}}{4};10

D. - \sqrt {10} ;2;\pi ;\sqrt 5 ;\frac{{13}}{4};1

Câu 7: Số hữu tỉ x thỏa mãn {\left( {2x - 1} \right)^3} = \frac{8}{{125}}

A. x = \frac{{ - 7}}{{10}}

B. x = \frac{{ - 3}}{{10}}

C. x = \frac{3}{{10}}

D. x = \frac{7}{{10}}

Câu 8: Cho tam giác ABC cân tại A, phân giác trong của góc A cắt cạnh BC tại D. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đường thẳng AD là đường trung trực của cạnh BC

B. \Delta ADB = \Delta ADC

C. \Delta ADB = \Delta ADC

D. \widehat {ABC} + \widehat {ADC} = {180^0}

Câu 9: Cho hình vẽ:

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Kết nối tri thức Đề số 2

Biết a // b, \widehat {{A_1}} - \widehat {{B_1}} = {50^0}. Tính số đo góc \widehat {{B_1}}?

A. \widehat {{B_1}} = {130^0}

B. \widehat {{B_1}} = {75^0}

C. \widehat {{B_1}} = {65^0}

D. \widehat {{B_1}} = {50^0}

Câu 10: Cho đoạn thẳng AB có độ dài 6cm. Đường trung trực d của B cắt AB tại M. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. MA = MB = 6cm

B. MA = MB = 3cm

C. M là trung điểm của AB

D. d vuông góc với đường thẳng AB

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a)  A = \left( {\frac{1}{3} - \frac{1}{5}} \right):\frac{5}{3} - \left( {\frac{5}{3} - \frac{1}{5}} \right):\frac{5}{3}

b) B = 2 + \frac{1}{{1 + \dfrac{1}{2}}}

c) C = \frac{{\sqrt {{{\left( { - 5} \right)}^2}} }}{1} + \frac{{\sqrt 9 }}{{15}} - \frac{{\sqrt {81} }}{2} + \frac{{\sqrt {{{\left( { - 8} \right)}^2}} }}{{10}}

d)  D = \sqrt {\frac{{11}}{{25}} + 1}  - \sqrt {20} \left( {\frac{1}{{\sqrt {80} }} - \frac{1}{{3\sqrt {10} }}} \right) + \frac{1}{6}

Câu 2: Tìm x biết:

a) 2 + \frac{{19}}{5}:\left( {3x} \right) = \frac{{11}}{3}

b) x.\left( {x + \frac{{11}}{4}} \right) = 0

c) \frac{{x + 2}}{{3 - x}} = \frac{3}{7};\left( {x \ne 3} \right)

Câu 3: Cho tam giác ABC có các góc đều nhọn, AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Vẽ BE vuông góc với AD tại E. Tia BE cắt cạnh AC tại F.

a) Chứng minh AB = AF

b) Qua F vẽ đường thẳng song song với BC, cắt AE tại H. Lấy điểm K nằm giữa D và C sao cho FH = DK. Chứng minh DH = KF và DH // FK.

c) Chứng minh \widehat {ABC} > \widehat {ACB}

Câu 4: Tính tổng A = x + y + z, biết

\frac{{19}}{{x + y}} + \frac{{19}}{{y + z}} + \frac{{19}}{{z + x}} = \frac{{7x}}{{y + z}} + \frac{{7y}}{{z + x}} + \frac{{7z}}{{x + y}} = \frac{{133}}{{10}}

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Kết nối tri thức Đề 1 - Có đáp án

----------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 Kết nối tri thức - Đề 2 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Chia sẻ bởi: Sư Tử
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 3.386
  • Lượt xem: 36.784
  • Dung lượng: 381,5 KB
Sắp xếp theo