Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Kết nối tri thức Đề số 1 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 83 Đánh giá

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

A. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2022 – 2023 - Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Viết số thập phân 0,52 dưới dạng phân số tối giản:

A. \frac{{52}}{{100}}

B. \frac{{26}}{{50}}

C. \frac{{13}}{{25}}

D. \frac{{6,5}}{{12,5}}

Câu 2: Trong các số sau, số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 10

B. \frac{{15}}{3}

C. \frac{{ - 25}}{2}

D. \frac{8}{3}

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Số \frac{2}{7} là một số vô tỉ

B. Số -2 là một số nguyên âm

C. Số 19 là một số tự nhiên

D. \sqrt 2 là một số vô tỉ

Câu 4: Cho hình vẽ, biết a // b, \widehat A = {90^0},\widehat {{D_1}} = {55^0}. Số đo góc \widehat {{C_2}} bằng bao nhiêu độ?

A. \widehat {{C_2}} = {125^0}

B. \widehat {{C_2}} = {85^0}

C. \widehat {{C_2}} = {145^0}

D. \widehat {{C_2}} = {135^0}

Câu 5: Tìm x biết {\left( {5x - 6} \right)^2} = 729

A. x = \frac{4}{5} hoặc x = \frac{2}{5}

B. x = - \frac{4}{5} hoặc x = - \frac{2}{5}

C. x = \frac{4}{5} hoặc x = - \frac{2}{5}

D. x = - \frac{4}{5} hoặc x = \frac{2}{5}

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: \sqrt {21} - \sqrt 5 ....\sqrt {20} - \sqrt 6

A. >

B. =

C. <

D. ≤

Câu 7: Cho bốn đường thẳng phân biệt đồng quy tại một điểm. Có tất cả bao nhiêu góc khác góc bẹt?

A. 16

B. 20

C. 24

D. 28

Câu 8: Cho ba đường thẳng phân biệt d1, d2, d3, biết d1 // d2; d1 // d3 ta suy ra:

A. d2 // d3

B. d2 ⊥ d3

C. d2 cắt d3

D. d2 trùng d3

Câu 9: Cho biểu đồ hình quạt tròn:

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Kết nối tri thức Đề số 1

Biết rằng khối lượng cá nuôi năm 2010 thu được là 12,7 triệu tấn. Tính tổng sản lượng thủy sản thu được của nước ta năm 2010?

A. 9,7 triệu tấn

B. 20,5 triệu tấn

C. 11,5 triệu tấn

D. 16,5 triệu tấn

Câu 10: Cho hình vẽ bên và có: AB = AC, BD = EC, \widehat {ABC} = \widehat {ACB}. Xét các khẳng định sau:

(I) \Delta ABD = \Delta ACE

(II) \Delta ABE = \Delta ACD

Chọn câu trả lời đúng?

Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Kết nối tri thức Đề số 1

A. Chỉ có (I) đúng

B. Chỉ có (II) đúng

C. Cả hai (I) và (II) đều đúng

D. Cả (I) và (II) đều sai

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) {\left( {\frac{1}{9} + \frac{2}{3}} \right)^2} - \frac{5}{3}:\sqrt {25}

b) \frac{1}{3}\left( {\frac{5}{7} - \frac{7}{5}} \right) - \left[ {\frac{1}{2} - \left( { - \frac{2}{7} - \frac{1}{{10}}} \right)} \right]

c) 1\frac{1}{3} + 2\frac{2}{5} - 0,4 - \left[ {\frac{{11}}{3}:\left( {\frac{5}{6}.\frac{{66}}{{10}}} \right)} \right]

d) \left( { - 0,5 - \frac{3}{5}} \right):\left( { - 3} \right) + \frac{1}{3} - \left( { - \frac{1}{6}} \right):\left( { - 2} \right)

Câu 2: Tìm x biết:

a) \frac{4}{3}x - \frac{3}{4} + \frac{1}{2} - x = - \frac{1}{{12}}

b) \frac{3}{7} - \frac{4}{7}:\left( {x - 1} \right) = \frac{5}{7}

c) 2 < {2^x} \leqslant 256

Câu 3: Cho tam giác ABC. Từ B kẻ BD ⊥ AC, CE ⊥ AB. Gọi H là giao điểm của BD và CE. Biết rằng HD = HE.

a) Chứng minh rằng ∆ABD = ∆ ACE.

b) Chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC.

c) Gọi I là giao điểm của AH và BC. Chứng minh AI ⊥ BC

Câu 4: Cho hai biểu thức

\begin{matrix}
 A = \dfrac{1}{{1011}}.\left( {1 + \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5} + .... + \dfrac{1}{{2019}}} \right) \hfill \\
 B = \dfrac{1}{{1010}}.\left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{6} + ... + \dfrac{1}{{2020}}} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

So sánh A và B.

B. Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 1

 I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: C

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

Câu 7: C

Câu 8: A

Câu 9: D

Câu 10: C

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) {\left( {\frac{1}{9} + \frac{2}{3}} \right)^2} - \frac{5}{3}:\sqrt {25} = \frac{{22}}{{81}}

b) \frac{1}{3}\left( {\frac{5}{7} - \frac{7}{5}} \right) - \left[ {\frac{1}{2} - \left( { - \frac{2}{7} - \frac{1}{{10}}} \right)} \right] = \frac{{ - 39}}{{35}}

c) 1\frac{1}{3} + 2\frac{2}{5} - 0,4 - \left[ {\frac{{11}}{3}:\left( {\frac{5}{6}.\frac{{66}}{{10}}} \right)} \right] = \frac{8}{3}

d) \left( { - 0,5 - \frac{3}{5}} \right):\left( { - 3} \right) + \frac{1}{3} - \left( { - \frac{1}{6}} \right):\left( { - 2} \right) = \frac{{37}}{{60}}

Câu 2: Tìm x biết:

a) x = \frac{1}{2}

b) x = - 1

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ! 

Đề thi học kì Toán lớp 7 theo chương trình mới:

----------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 1 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Chia sẻ bởi: Đội Trưởng Mỹ
(83 lượt)
 • Lượt tải: 6.241
 • Lượt xem: 56.861
 • Dung lượng: 411,1 KB
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • HPP smile
  HPP smile

  haha, ha, ...

  Thích Phản hồi 21:35 17/11
  • kiên
   kiên

   hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha hahahahahahahahahahahahahahahaha ròi ròi tới công chuyện với đề thi ròi

   Thích Phản hồi 12:13 22/12
   • Hiền Le
    Hiền Le

    mong rằng trúng đề


    Thích Phản hồi 07:49 05/01
    • Hiền Le
     Hiền Le

     😍


     Thích Phản hồi 07:50 05/01
     • Nguyễn Hồng Vy
      Nguyễn Hồng Vy

      mô phật , ôn xong hoảng thật sự

      Thích Phản hồi 08:18 07/01