Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề 5 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 7 Đánh giá

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 - Đề 5 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình Toán lớp 7 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức đầy đủ, chuẩn bị tốt cho những bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

 Đề thi cuối kì 1 Toán 7 - Đề 5

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

a) \frac{2}{3} + 0,75:\frac{3}{4} - 2\frac{1}{2}

b) 5.\sqrt {\frac{1}{{25}}} - \sqrt {\frac{1}{4}} .\sqrt 9

c) \frac{{{{10}^9}{{.49}^4}}}{{{{14}^8}{{.25}^5}}}

Bài 2 (2 điểm): Tìm x, biết:

a) \frac{1}{8} - \left( {x - \frac{1}{2}} \right) = \sqrt {\frac{1}{9}}

b) \left| {\frac{5}{{18}} - x} \right| + \frac{1}{5} = \frac{1}{2}

Bài 3 (2 điểm) Một lớp học có 32 học sinh gồm ba loại học lực: giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh học lực giỏi, khá, trung bình tỉ lệ với 9:5:2. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh giỏi?

Bài 4 (3 điểm): Cho D ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Vẽ DM ^ AB. Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = AM. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng NC. Trên tia đối của tia KD lấy điểm E sao cho KD = KE. Chứng minh:

a) D ABD = D ACD và AD là phân giác của \widehat {BAC}.

b) DN ^ AC.

c) Ba điểm M, N, E thẳng hàng.

Bài 5 (1 điểm): Bạn Lan dự định mua 25 quyển tập với giá tiền phải trả là 200.000 đồng. Khi đến cửa hàng thì Lan thấy tập tăng giá thêm 1000 đồng một quyển. Hỏi bạn Lan có thể mua nhiều nhất là bao nhiêu quyển tập?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Đề 5

Câu 1:

a) \frac{2}{3} + 0,75:\frac{3}{4} - 2\frac{1}{2} = \frac{2}{3} + 1 - \frac{5}{2} = - \frac{5}{6}

b) Ta có:

\begin{matrix}
 5.\sqrt {\dfrac{1}{{25}}} - \sqrt {\dfrac{1}{4}} .\sqrt 9 = 5.\dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{2}.3 \hfill \\
  = 1 - \dfrac{3}{2} = - \dfrac{1}{2} \hfill \\ 
\end{matrix}

c) \frac{{{{10}^9}{{.49}^4}}}{{{{14}^8}{{.25}^5}}} = \frac{{{{\left( {2.5} \right)}^9}.{{\left( {{7^2}} \right)}^4}}}{{{{\left( {2.7} \right)}^8}.{{\left( {{5^2}} \right)}^5}}} = \frac{{{2^9}{{.5}^9}{{.7}^8}}}{{{2^8}{{.7}^8}{{.5}^{10}}}} = \frac{{{2^1}}}{{{5^1}}} = \frac{2}{5}

Câu 2:

a) Ta có:

\begin{matrix}
 \dfrac{1}{8} - \left( {x - \dfrac{1}{2}} \right) = \sqrt {\dfrac{1}{9}} \hfill \\
 \dfrac{1}{8} - \left( {x - \dfrac{1}{2}} \right) = \dfrac{1}{3} \hfill \\
 x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{8} - \dfrac{1}{3} \hfill \\
 x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{{ - 5}}{{24}} \hfill \\
 x = \dfrac{7}{{24}} \hfill \\ 
\end{matrix}

b) Ta có:

\begin{matrix}
 \left| {\dfrac{5}{{18}} - x} \right| + \dfrac{1}{5} = \dfrac{1}{2} \Rightarrow \left| {\dfrac{5}{{18}} - x} \right| = \dfrac{3}{{10}} \hfill \\
  \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {\dfrac{5}{{18}} - x = \dfrac{3}{{10}}} \\ 
 {\dfrac{5}{{18}} - x = - \dfrac{3}{{10}}} 
\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {x = - \dfrac{1}{{45}}} \\ 
 {x = \dfrac{{26}}{{45}}} 
\end{array}} \right. \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 3:

Gọi số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là x, y, z

Theo bài ra, ta có: x + y + z = 32 và \frac{x}{9} = \frac{y}{5} = \frac{z}{2}

Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, thu được:

\begin{matrix}
 \dfrac{x}{9} = \dfrac{y}{5} = \dfrac{z}{2} = \dfrac{{x + y + z}}{{9 + 5 + 2}} = \dfrac{{32}}{{16}} = 2 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{9} = 2 \Rightarrow x = 18 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{y}{5} = 2 \Rightarrow y = 10 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{z}{2} = 2 \Rightarrow z = 4 \hfill \\ 
\end{matrix}

Suy ra x =18; y =10; z = 4.

Vậy số học sinh giỏi, khá, trung bình lần lượt là: 18, 10, 4.

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

--------------------------------------------

Tài liệu liên quan:

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề thi Toán lớp 7 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề 5 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 7, Tiếng anh lớp 7, Vật lí lớp 7, Ngữ văn lớp 7,...

Chia sẻ bởi: Thùy Chi
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 316
 • Lượt xem: 3.709
 • Dung lượng: 314,9 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo