Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề 4 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 6 Đánh giá

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 - Đề 4 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình Toán lớp 7 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức đầy đủ, chuẩn bị tốt cho những bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

 Đề thi cuối kì 1 Toán 7 - Đề 4

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)

a) {\left( {\frac{{ - 1}}{3}} \right)^2}.\sqrt {\frac{{81}}{4}} - \frac{5}{6}:\left| {\frac{{ - 15}}{8}} \right|

b) 4\frac{1}{5}.\frac{3}{{10}} + \frac{3}{{10}}.\frac{{ - 4}}{5} + \frac{3}{{10}}.\frac{8}{5}

c) \frac{{{8^5}{{.27}^3}}}{{{6^7}{{.4}^4}}}

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x

a) \frac{5}{2}x + \frac{2}{3} = 3\frac{1}{2}

b) \left| {2x - \frac{1}{2}} \right| = \frac{4}{3}

Bài 3 (1 điểm): Tại một xí nghiệp may, trong một tuần 3 tổ A; B; C đã hoàn thành được tổng cộng là 240 sản phẩm. Biết rằng số sản phẩm của mỗi tổ làm được lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số sản phẩm mà mỗi tổ thực hiện được trong một tuần?

Bài 4 (1 điểm): Một đội công nhân có 25 người dự định làm xong một đoạn đường trong 48 ngày. Nhưng vì cần làm xong sớm hơn dự định, đội đã tăng cường thêm 5 người nữa. Hỏi đội công nhân đó đã hoàn thành công việc sớm hơn bao nhiêu ngày (Biết năng suất làm việc của mỗi công nhân là như nhau)?

Bài 5 (1 điểm): Nhiệt độ ở mặt đất đo được khoảng 30oC. Biết rằng cứ lên 1km thì nhiệt độ giảm đi 5oC. Và hàm số liên hệ giữa 2 đại lượng trên được cho bởi công thức: T = 30 – 5h, trong đó T tính bằng độ (oC) và h tính bằng ki - lô - mét (km)

a) Hãy tính nhiệt độ khi ở độ cao 3km so với mặt đất.

b) Biết mặt đất có chiều cao ngang với mặt nước biển, và thành phố Đà Lạt nằm trên độ cao 1500m so với mực nước biển, em hãy tính xem vào thời điểm đó thành phố Đà Lạt có nhiệt độ là bao nhiêu?

Bài 6 (2,5 điểm): Cho ∆ABC có AB = AC; M là trung điểm của BC. Từ M vẽ MD vuông góc với AB (điểm D thuộc AB), trên đoạn AC lấy điểm E sao cho AD = AE

a) Chứng minh: ∆ABM = ∆ACM, từ đó suy ra AM là tia phân giác của góc BAC.

b) Chứng minh: ∆ADM = ∆AEM, từ đó suy ra ME vuông góc với AC.

c) ME kéo dài cắt AB tại N; MD kéo dài cắt AC tại F, gọi K là trung điểm của NF. Chứng minh: A; M; K thẳng hàng.

Bài 7 (0,5 điểm): Cho a; b; c là các số thực dương thỏa hệ thức: \frac{a}{b} = \frac{b}{c}. Chứng minh \frac{a}{c} = \frac{{2{a^2} + 5{b^2}}}{{2{b^2} + 5{c^2}}}

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Đề 4

Câu 1:

a) Ta có:

\begin{matrix}
 {\left( {\dfrac{{ - 1}}{3}} \right)^2}.\sqrt {\dfrac{{81}}{4}} - \dfrac{5}{6}:\left| {\dfrac{{ - 15}}{8}} \right| \hfill \\
  = \dfrac{1}{9}.\dfrac{9}{2} - \dfrac{5}{6}:\dfrac{{15}}{8} \hfill \\
  = \dfrac{1}{2} - \dfrac{5}{6}.\dfrac{8}{{15}} \hfill \\
  = \dfrac{1}{2} - \dfrac{4}{9} \hfill \\
  = \dfrac{1}{{18}} \hfill \\ 
\end{matrix}

b) Ta có:

\begin{matrix}
 4\dfrac{1}{5}.\dfrac{3}{{10}} + \dfrac{3}{{10}}.\dfrac{{ - 4}}{5} + \dfrac{3}{{10}}.\dfrac{8}{5} \hfill \\
  = \dfrac{3}{{10}}.\left( {\dfrac{{21}}{5} + \dfrac{{ - 4}}{5} + \dfrac{8}{5}} \right) \hfill \\
  = \dfrac{3}{{10}}.5 \hfill \\
  = \dfrac{3}{2} \hfill \\ 
\end{matrix}

c) Ta có:

\begin{matrix}
 \dfrac{{{8^5}{{.27}^3}}}{{{6^7}{{.4}^4}}} = \dfrac{{{{\left( {{2^3}} \right)}^5}.{{\left( {{3^3}} \right)}^3}}}{{{{\left( {2.3} \right)}^7}.{{\left( {{2^2}} \right)}^4}}} \hfill \\
  = \dfrac{{{2^{15}}{{.3}^9}}}{{{2^7}{{.3}^7}{{.2}^8}}} = \dfrac{{{{1.3}^2}}}{{1.1}} = 9 \hfill \\ 
\end{matrix}

Câu 2:

a)

\begin{matrix}
 \dfrac{5}{2}x + \dfrac{2}{3} = 3\dfrac{1}{2} \hfill \\
 \dfrac{5}{2}x = \dfrac{7}{2} - \dfrac{2}{3} \hfill \\
 \dfrac{5}{2}x = \dfrac{{17}}{6} \hfill \\
 x = \dfrac{{17}}{6}:\dfrac{5}{2} \hfill \\
 x = \dfrac{{17}}{6}.\dfrac{2}{5} \hfill \\
 x = \dfrac{{17}}{{15}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 17/15

b) Ta có:

\begin{matrix}
 \left| {2x - \dfrac{1}{2}} \right| = \dfrac{4}{3} \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {2x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{4}{3}} \\ 
 {2x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{{ - 4}}{3}} 
\end{array}} \right. \hfill \\
  \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {2x = \dfrac{4}{3} + \dfrac{1}{2}} \\ 
 {2x = \dfrac{{ - 4}}{3} + \dfrac{1}{2}} 
\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {2x = \dfrac{{11}}{6} \Rightarrow x = \dfrac{{11}}{{12}}} \\ 
 {2x = \dfrac{{ - 5}}{6} \Rightarrow x = \dfrac{{ - 5}}{{12}}} 
\end{array}} \right. \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x= 11/12 hay x = -5/12

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

---------------------------------

Tài liệu liên quan:

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề thi Toán lớp 7 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề 4 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 7, Tiếng anh lớp 7, Vật lí lớp 7, Ngữ văn lớp 7,...

Chia sẻ bởi: Phước Thịnh
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 357
 • Lượt xem: 4.550
 • Dung lượng: 291,9 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo