Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2021 - 2022 Đề 2 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 22 Đánh giá

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2021 - 2022 - Đề 2 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình Toán lớp 7 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức đầy đủ, chuẩn bị tốt cho những bài kiểm tra sắp tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

 Đề thi cuối kì 1 Toán 7 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Nếu các số a, b, c, d khác 0 thỏa mãn ad = bc thì đẳng thức nào sau đây đúng?

A. \frac{b}{c} = \frac{a}{d}

B. \frac{a}{b} = \frac{c}{d}

C. \frac{a}{d} = \frac{b}{c}

D. \frac{a}{c} = \frac{d}{b}

Câu 2: Kết quả của phép tính: \frac{1}{2} - \frac{5}{4} - \left( { - \frac{3}{2}} \right) là:

A. \frac{{ - 9}}{4}

B. \frac{{ - 5}}{4}

C. \frac{3}{4}

D. \frac{{ - 1}}{4}

Câu 3: Kết quả làm tròn số 1,5487 đến chữ số thập phân thứ 3 là:

A. 1,55

B. 1,548

C. 1,547

D. 1,549

Câu 4: Cho x, y là hai đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 3 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:

A. k = -5

B. k = 1

C. k = 1/5

D. k = 5

Câu 5: Đường trung trực của đoạn thẳng AB là:

A. Đường thẳng vuông góc với AB tại trung điểm của AB

B. Đường thẳng vuông góc với AB

C. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB

D. Đường thẳng song song với AB

Câu 6: Cho ba đường thẳng x, y, z phân biệt. Biết x \bot z,y \bot z. Từ đó suy ra:

A. x \bot y

B. x//y

C. x trùng với y

D. x cắt y

Câu 7: Cho tam giác ABC biết \widehat A = {35^0},\widehat C = {64^0}. Số đo góc ngoài đỉnh B là:

A. 750

B. 810

C. 990

D. 610

Câu 8: Nếu hai góc trong một tam giác mà phụ nhau, thì tam giác đó là tam giác gù?

A. Tam giác vuông

B. Tam giác nhọn

C. Tam giác tù

D. Tam giác có ba cạnh bằng nhau

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Thực hiện phép tính:

a) \frac{1}{3}.\frac{6}{5} - \frac{2}{3} + \frac{3}{5}

b) \frac{2}{3} + {\left( {\frac{2}{3}} \right)^6}:{\left( {\frac{2}{3}} \right)^5}.5

Câu 2: Tìm giá trị của x biết:

a. \left| {2x - 4} \right|.\frac{1}{3} = 6

b. {\left( {\sqrt x + 3} \right)^2} = 81

Câu 3: Số học sinh đạt học sinh xuất sắc của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 3:4:2. Tính số học sinh xuất sắc của từng lớp, biết rằng 3 lần số học sinh giỏi lớp 7C hơn số học sinh giỏi lớp 7B là 6 học sinh.

Câu 4: Cho ABC có ba góc nhọn, trung tuyến AM, trên nửa mặt phẳng chứa điểm C bờ là đường thẳng AB, vẽ AE vuông góc với AB và AE = AB, trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B vẽ AD vuông góc với AC và AD = AC

a) Chứng minh rằng: BD = CE

b) Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = MA. Chứng minh rằng:

c, Gọi I là giao của DE và AM. Chứng minh rằng: \frac{{A{D^2} + I{E^2}}}{{D{I^2} + A{E^2}}} = 1

Câu 5: Cho x, y, z là các số thực khác 0 \left( {x \ne y} \right)\frac{1}{{2x}} + \frac{1}{{2y}} = \frac{1}{z}.

Chứng minh rằng: \frac{x}{y} = \frac{{x - z}}{{z - y}}

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Đề 2

Đáp án trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

B

C

D

D

A

B

C

A

Đáp án tự luận

Câu 1:

a) \frac{1}{3}.\frac{6}{5} - \frac{2}{3} + \frac{3}{5} = \frac{1}{3}

b) \frac{2}{3} + {\left( {\frac{2}{3}} \right)^6}:{\left( {\frac{2}{3}} \right)^5}.5 = 4

Câu 2:  

a) \left| {2x - 4} \right|.\frac{1}{3} = 6 \Rightarrow \left| {x - 2} \right| = 9 \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {x = 11} \\ 
 {x = - 7} 
\end{array}} \right.

b) Điều kiện x \geqslant 0

\begin{matrix}
 \sqrt x \geqslant 0 \Rightarrow \sqrt x + 3 \geqslant 3 \hfill \\
 {\left( {\sqrt x + 3} \right)^2} = {9^2} \hfill \\
  \Rightarrow \sqrt x + 3 = 9 \hfill \\
  \Rightarrow \sqrt x = 6 \hfill \\
  \Rightarrow x = 36\left( {tm} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

(Còn tiếp)

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

--------------------------------

Tài liệu liên quan:

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề thi Toán lớp 7 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề 2 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 7, Tiếng anh lớp 7, Vật lí lớp 7, Ngữ văn lớp 7,...

Chia sẻ bởi: Sư Tử
Mời bạn đánh giá!
 • Lượt tải: 725
 • Lượt xem: 8.762
 • Dung lượng: 449,5 KB
Liên kết tải về
Sắp xếp theo