Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề số 3 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 15 Đánh giá

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 3 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học Toán lớp 7 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, giaitoan.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi cuối kì 1 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 3

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Câu 1: Thực hiện phép tính:

a) {{\left( \frac{-1}{2} \right)}^{2}}+\frac{3}{4}:\frac{-2}{3}
b)\left( 2\frac{1}{3}+\frac{1}{6} \right):\left( -3\frac{2}{3}+4\frac{1}{2} \right)
c) \left( -0,5-\frac{3}{5} \right):3+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}:2
Câu 2: Tìm x biết:

a)2x+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}b)1\frac{2}{3}:x+\frac{3}{7}=-\frac{6}{5}
c)\left| 3x-\frac{1}{4} \right|-\frac{1}{2}=\frac{7}{8}d)  {{\left( x-\frac{1}{4} \right)}^{2}}=\frac{49}{16}

Câu 3: Lớp 7A có số 45 học sinh, lớp có tỉ lệ số học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình tỉ lệ 2 : 3 : 4. Tính số học sinh ứng với từng xếp loại học lực.

Câu 4: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, đường thẳng đi qua M song song với BC cắt AC tại N, đường thẳng qua D song song với AC cắt BC tại E.

a. Chứng minh rằng: ∆AMN = ∆ MBE

b. Trên tia đối của tia ME lấy đoạn MP = ME. Chứng minh: BC // PA và PA = MN

Câu 5: Tính giá trị biểu thức:

P=\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}+...+\frac{1}{25.26}

Đáp án Đề thi cuối kì 1 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 3

Câu 1:

a)a,{{\left( \frac{-1}{2} \right)}^{2}}+\frac{3}{4}:\frac{-2}{3}=\frac{1}{4}+\frac{3}{4}.\frac{3}{-2}=\frac{1}{4}-\frac{9}{8}=\frac{2}{8}-\frac{9}{8}=\frac{-7}{8}

b)\left( {2\frac{1}{3} + \frac{1}{6}} \right):\left( { - 3\frac{2}{3} + 4\frac{1}{2}} \right) = \left( {\frac{7}{3} + \frac{1}{6}} \right):\left( {\frac{{ - 7}}{3} + \frac{9}{2}} \right)

= \left( {\frac{{14}}{6} + \frac{1}{6}} \right):\left( {\frac{{ - 14}}{6} + \frac{{27}}{6}} \right) = \frac{{15}}{6}:\frac{{13}}{6} = \frac{{15}}{6}.\frac{6}{{13}} = \frac{{15}}{{13}}

c) \left( { - 0,5 - \frac{3}{5}} \right):3 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}:2 = \left( { - \frac{1}{2} - \frac{3}{5}} \right):3 + \frac{1}{3} + \frac{1}{{12}} = - \frac{{11}}{{10}}:3 + \frac{5}{{12}}

= \frac{{ - 11}}{{30}} + \frac{5}{{12}} = \frac{{ - 22}}{{60}} + \frac{{25}}{{60}} = \frac{3}{{60}} = \frac{1}{{20}}

Câu 2:

\begin{align}

& a,2x+\frac{1}{3}=\frac{5}{6} \\

& 2x=\frac{5}{6}-\frac{1}{3} \\

& 2x=\frac{1}{2} \\

& x=\frac{1}{4} \\

\end{align}

Vậy x = 1/4

\begin{align}

& b,1\frac{2}{3}:x+\frac{3}{7}=-\frac{6}{5} \\

& \frac{5}{3}:x=\frac{-6}{5}-\frac{3}{7} \\

& \frac{5}{3}:x=\frac{-57}{35} \\

& x=\frac{5}{3}:\frac{-57}{35}=\frac{5}{3}.\frac{35}{-57} \\

& x=\frac{-175}{171} \\

\end{align}

Vậy x = -175/171

c) \left| {3x - \frac{1}{4}} \right| - \frac{1}{2} = \frac{7}{8} \Rightarrow \left| {3x - \frac{1}{4}} \right| = \frac{7}{8} + \frac{1}{2} \Rightarrow \left| {3x - \frac{1}{4}} \right| = \frac{{11}}{8}

TH1: 3x-\frac{1}{4}=\frac{11}{8}

3x=\frac{11}{8}+\frac{1}{4}\Rightarrow 3x=\frac{13}{8}\Rightarrow x=\frac{13}{24}

TH2: 3x - \frac{1}{4} = - \frac{{11}}{8}

3x=-\frac{11}{8}+\frac{1}{4}\Rightarrow 3x=\frac{-9}{8}\Rightarrow x=\frac{-3}{8}

Vậy x = 13/24 hoặc x = -3/8

d) {{\left( x-\frac{1}{4} \right)}^{2}}=\frac{49}{16}\Rightarrow {{\left( x-\frac{1}{4} \right)}^{2}}={{\left( \frac{7}{4} \right)}^{2}}

TH1: x-\frac{1}{4}=\frac{7}{4}\Rightarrow x=\frac{7}{4}+\frac{1}{4}\Rightarrow x=\frac{8}{4}=2

TH2: x-\frac{1}{4}=-\frac{7}{4}\Rightarrow x=-\frac{7}{4}+\frac{1}{4}\Rightarrow x=\frac{-6}{4}=\frac{-3}{2}

Vậy x = 2 hoặc x = -3/2

Câu 3:

Gọi số học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình của lớp 7A lần lượt là x, y, z,

Tổng số học sinh lớp 7A là 45 học sinh => x + y + z = 45

Tỉ lệ số học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình tỉ lệ 2 : 3 : 4

\begin{matrix}
  \Rightarrow \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z}{4} = \dfrac{{x + y + z}}{9} = \dfrac{{45}}{9} = 5 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{x}{2} = 5 \Rightarrow x = 10 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{y}{3} = 5 \Rightarrow y = 15 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{z}{4} = 5 \Rightarrow z = 20 \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy số học sinh giỏi của lớp 7A là: 10 học sinh

Số học sinh khá của lớp 7A là: 15 học sinh

Số học sinh khá của lớp 7A là: 20 học sinh

Câu 4:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề số 3

a) Ta có: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {MA = MB} \\ 
 {ME//AC} 
\end{array} \Rightarrow NA = NC,ME = \frac{1}{2}AC} \right. \Rightarrow NA = NC = ME

Tương tự ta có: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {MA = MB} \\ 
 {MN//BC} 
\end{array} \Rightarrow BE = EC,MN = \frac{1}{2}BC} \right. \Rightarrow BE = EC = MN

Xét tam giác AMN và tam giác BME có:

AM = BM (giả thiết)

\widehat {{M_1}} = \widehat {{B_1}} (So le trong)

MN = BE

=> ∆ AMN = ∆ BME (c - g - c)

b) Xét tứ giác PACE có:

PM = ME

NA = NC

MN // BC

Suy ra MN là đường trung bình của PACE

=> PA // BC

MN = \frac{1}{2}\left( {PA + EC} \right) \Rightarrow PA = 2MN - EC = 2EC - EC = EC = \frac{1}{2}BC

Câu 5:

\begin{matrix}
 P = \dfrac{1}{{5.6}} + \dfrac{1}{{6.7}} + \dfrac{1}{{7.8}} + ... + \dfrac{1}{{25.26}} \hfill \\
 P = \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{8} + ... + \dfrac{1}{{25}} - \dfrac{1}{{26}} \hfill \\
 P = \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{{26}} = \dfrac{{21}}{{130}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo hướng dẫn lời giải chi tiết!

--------------------------

Đề thi mới nhất năm 2021 - 2022

Tài liệu liên quan:

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 Đề 3 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 7, Tiếng anh lớp 7, Vật lí lớp 7, Ngữ văn lớp 7,...Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 7 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

 • 8.810 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bọ Cạp
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo