Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề số 5 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
 • 66 Đánh giá

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 5 được giaitoan.com biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết được xây dựng theo trọng tâm chương trình học Toán lớp 7 giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết. Đây là nền tảng vững chắc giúp các bạn tự tin làm bài trong các kì thi và kiểm tra định kì. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết. Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, giaitoan.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề thi cuối kì 1 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 5

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính: -\frac{3}{2}+\frac{2}{5}

A.\frac{8}{5}B. -\frac{11}{10}
C. \frac{19}{10}D. \frac{7}{20}

Câu 2: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số y=2x-1

A. (0; -1)B. (1; -1)
C. \left( 0,\frac{1}{2} \right)D. (1; 2)

Câu 3: Cho tỉ lệ thức \frac{2x}{-3}=\frac{8}{6}. Giá trị của x bằng bao nhiêu?

A. -4B. -6
C. -2D. -8

Câu 4: Nếu |2x| - 1 = 3 thì

A.x = ± 4B. x = -2
C. x = ± 2D. x = 2

Câu 5: Cho 4 đường thẳng phân biệt đồng quy tại một điểm. Khi đó, có bao nhiêu cặp góc kề bù được tạo thành?

A. 4 cặpB. 8 cặp
C. 12 cặpD. 24 cặp

Câu 6: Cho tam giác ABC và tam giác MNP có BC = PN, \widehat{ACB}=\widehat{MPN}. Cần thêm điều kiện nào sau đây để \Delta ABC=\Delta MNP theo trường hợp góc – cạnh - góc?

A. MN=ABC. \widehat{BAC}=\widehat{NMP}
B. \widehat{ABC}=\widehat{MNP}D. AC=MP

Câu 7: Cho các đường thẳng a, b, c. Nếu a ⊥ b, b // c thì

A. a ⊥ cB. a // c
C. a //bD. c // b

Câu 8: Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?

A. Hai góc có chung đỉnh và bằng nhau là hai góc đối đỉnh.

B. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

C. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.

D. Hai góc có một cạnh của góc này là tia đối một cạnh của góc kia là hai góc dối đỉnh.

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Thực hiện phép tính:

a) 12-{{3}^{0}}:\frac{1}{3}+{{\left( \frac{-1}{2} \right)}^{2}}b) 7\frac{1}{2}+\left( 2\frac{1}{3}+3\frac{1}{2} \right):\left( \frac{-23}{6}+3\frac{1}{7} \right)
c) -12:{{\left( \frac{3}{4}-\frac{5}{6} \right)}^{2}}

Câu 2: Tìm x biết:

a) \frac{x}{12}-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}b) {{\left( 2x-1 \right)}^{2}}=25
c) \frac{2}{3}-1\frac{4}{5}x=\frac{-3}{5}d) \frac{{{3}^{x}}}{81}=9

Câu 3: Tìm x, y, z biết \frac{x}{2}=\frac{y}{3};\frac{y}{4}=\frac{z}{5} và x - y + z = 28

Câu 4: Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy hai điểm M, N sao cho OM = 3cm, ON = 5cm. Trên tia Oy lấy điểm P, Q sao cho OP = OM, OQ = ON. Nối MQ và PN cắt nhau tại H.

a. Chứng minh rằng: ∆ OMQ = ∆ ONP

b. Chứng minh: HM = HP

c. Chứng minh: OH là tia phân giác góc \widehat{xOy}

Câu 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = |x + 2| - |x + 5|

Đáp án Đề thi cuối kì 1 Toán 7 năm học 2020 - 2021 - Đề 5

Đáp án trắc nghiệm

1.B2.A3.C4.C
5.D6.B7.A8.B

Đáp án tự luận

Câu 1:

a) 12-{{3}^{0}}:\frac{1}{3}+{{\left( \frac{-1}{2} \right)}^{2}}=12-1.3+\frac{1}{4}=9+\frac{1}{4}=\frac{37}{4}

b) 7\frac{1}{2} + \left( {2\frac{1}{3} + 3\frac{1}{2}} \right):\left( {\frac{{ - 23}}{6} + 3\frac{1}{7}} \right) = \frac{{15}}{2} + \left( {\frac{7}{3} + \frac{7}{2}} \right):\left( {\frac{{ - 23}}{6} + \frac{{22}}{7}} \right)

= \frac{{15}}{2} + \frac{{35}}{6}:\frac{{ - 29}}{{42}} = \frac{{15}}{2} - \frac{{245}}{{29}} = \frac{{ - 55}}{{58}}

c) -12:{{\left( \frac{3}{4}-\frac{5}{6} \right)}^{2}}=12:{{\left( -\frac{1}{12} \right)}^{2}}=12:\frac{1}{144}=12.144=1728

Câu 2:

a,\frac{x}{12}-\frac{5}{6}=\frac{1}{6}\Rightarrow \frac{x}{12}=\frac{1}{6}+\frac{5}{6}\Rightarrow \frac{x}{12}=1\Rightarrow x=12

Vậy x = 12

b) (2x - 1)2 = 25

\Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {2x - 1 = 5} \\ 
 {2x - 1 = - 5} 
\end{array}} \right. \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {2x = 6} \\ 
 {2x = - 4} 
\end{array} \Rightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {x = 3} \\ 
 {x = - 2} 
\end{array}} \right.} \right.

Vậy x = 3 hoặc x = -2

\begin{align}

& c,\frac{2}{3}-1\frac{4}{5}x=\frac{-3}{5} \\

& \Rightarrow \frac{2}{3}-\frac{9}{5}x=\frac{-3}{5} \\

& \Rightarrow \frac{9}{5}x=\frac{2}{3}+\frac{3}{5} \\

& \Rightarrow \frac{9}{5}x=\frac{19}{15}\Rightarrow x=\frac{19}{27} \\

\end{align}

Vậy x=\frac{19}{27}

d,\frac{{{3}^{x}}}{81}=9\Rightarrow {{3}^{x}}={{3}^{2}}{{.3}^{4}}\Rightarrow {{3}^{x}}={{3}^{6}}\Rightarrow x=6

Vậy x = 6

Câu 3:

Giả sử \frac{y}{4} = \frac{z}{5} = k \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {y = 4k} \\ 
 {z = 5k} 
\end{array}} \right.

Từ đó ta có: \frac{x}{2} = \frac{y}{6} = \frac{{4k}}{6} \Rightarrow x = \frac{{2.4k}}{6} = \frac{{4k}}{3}

\begin{matrix}
 x - y + z = \dfrac{{4k}}{3} - 4k + 5k \hfill \\
 x - y + z = 28 \hfill \\
  \Rightarrow \dfrac{{4k}}{3} - 4k + 5k = 28 \hfill \\
  \Rightarrow k\left( {\dfrac{4}{3} - 4 + 5} \right) = 28 \hfill \\
  \Rightarrow k = 12 \hfill \\ 
\end{matrix}

\Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {y = 4.12 = 28} \\ 
 \begin{gathered}
 z = 5.12 = 60 \hfill \\
 x = \frac{{4k}}{3} = \frac{{4.12}}{3} = 16 \hfill \\ 
\end{gathered} 
\end{array}} \right.

Câu 4:

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020 – 2021 Đề số 5

a, Xét tam giác OMQ và tam giác ONP có

\widehat O chung

OM = OP

ON = OQ

=> ∆ OMQ = ∆ ONP

b, ∆ OMQ = ∆ ONP \Rightarrow \widehat {OQM} = \widehat {ONP}

Ta có: OM = OP, ON = OQ suy ra MN = PQ

Xét tam giác HPQ và tam giác HMN có

MN = PQ

\widehat {OQM} = \widehat {ONP}

\widehat {PHQ} = \widehat {MHN} (đối đỉnh)

=> ∆ PHQ = ∆MHN

=> HM = HP

c) Xét tam giác OHP và tam giác OHM có

HM = HP

OH chung

OP = OM

=> ∆ OHP = ∆OHM (c - c - c)

\Rightarrow \widehat {POH} = \widehat {MOH}

Vậy OH là tia phân giác của góc \widehat {xOy}

Câu 5:

Ta có: |A| + |B| ≥ |A + B|

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi AB ≥ 0

P = \left| {x + 2} \right| + \left| {x - 5} \right| = \left| {x + 2} \right| + \left| {5 - x} \right| \geqslant \left| {x + 2 + 5 - x} \right| = 7

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi \left( {x + 2} \right)\left( {5 - x} \right) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \in \left[ { - 2,5} \right]

Vậy GTNN của A là 7 khi và chỉ khi x \in \left[ { - 2,5} \right]

--------------------------

Đề thi mới nhất năm 2021 - 2022

Tài liệu liên quan:

Mời các bạn tải tài liệu miễn phí tham khảo hướng dẫn giải chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 7 năm học 2020 - 2021 Đề 5 giaitoan.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra giaitoan.com mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 7, Tiếng anh lớp 7, Vật lí lớp 7, Ngữ văn lớp 7,... Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 7 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

 • 19.609 lượt xem
Chia sẻ bởi: Người Dơi
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo