Toán lớp 6 Bài 9 Dấu hiệu chia hết Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Lý thuyết Toán lớp 6

Nội dung
  • 2 Đánh giá

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Dấu hiệu chia hết xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố, ôn tập kiến thức lý thuyết Toán lớp 6 Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu.

a. Dấu hiệu chia hết cho 2

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

b. Dấu hiệu chia hết cho 5

- Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Ví dụ: Cho các số 123; 4 105; 8 420; 77; 11 568, 744

Số nào chia hết cho 2? Số nào chia hết cho 5?

Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5?

Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2?

Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5?

Hướng dẫn giải

Số nào chia hết cho 5 là: 4 105; 8 420

Số chia hết cho 2 là: 8 420; 11 568, 744

Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5: 11 568, 744

Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 4 105

Số nào không chia hết cho 2 và không chia hết cho 5 là: 123; 77

c. Dấu hiệu chia hết cho 3

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

d. Dấu hiệu chia hết cho 9

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và chỉ những số đó mới chia hết cho 9.

Ví dụ: Kiểm tra 65 - 92 có chia hết cho 3 không?

Hướng dẫn giải

\begin{matrix}
  {6^5} - {9^2} \hfill \\
   = {\left( {2.3} \right)^5} - {\left( {{3^2}} \right)^2} \hfill \\
   = {2^5}{.3^5} - {3^4} \hfill \\
   = {3^4}\left( {{2^5} - 1} \right) \vdots 3 \hfill \\ 
\end{matrix}

Ví dụ: Tìm các số có 3 chữ số bé hơn 150 và chia hết cho 9.

Hướng dẫn giải

Các số có 3 chữ số bé hơn 150 và chia hết cho 9 là 108; 117; 126; 135; 144

Bởi vì các số đó có tổng 3 số là 9

=> Đó là dấu hiệu chia hết cho 9

Mà chúng nhỏ hơn 150

=> Các số trên thỏa mãn số có 3 chữ số bé hơn 150 và chia hết cho 9

-------------------------------------------------------

----> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài 10: Số nguyên tố

------> Bài liên quan:

----------------------------------------------------

Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 9 Dấu hiệu chia hết cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... Chúc các em học sinh học tập thật tốt!

  • 223 lượt xem
Chia sẻ bởi: Người Sắt
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan