Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân Lý thuyết Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán lớp 6 Bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố, ôn tập kiến thức lý thuyết Toán lớp 6 Chương 4: Một số hình phẳng trong thực tiễn. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu.

A. Hình chữ nhật

Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

- Hình chữ nhật có:

+ Bốn góc bằng nhau và bằng 900.

+ Các cạnh đối bằng nhau.

+ Hai đường chéo bằng nhau.

- Mô tả cách vẽ hình như sau:

Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 2 cm.

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 2 cm.

Bước 4: Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

2. Hình thoi

Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

- Hình thoi có:

+ Bốn cạnh bằng nhau

+ Hai đường chéo vuông góc với nhau

+ Các cạnh đối song song với nhau

+ Các góc đối bằng nhau

- Vẽ hình thoi ABCD có cạnh bằng 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua B. Lấy điểm C trên đường thẳng đó sao cho

BC = 3 cm.

Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với cạnh AB. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với cạnh BC.

Bước 4: Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình thoi ABCD.

Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

C. Hình bình hành

Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

- Hình bình hành có:

+ Các cạnh đối bằng nhau

+ Các góc đối bằng nhau

+ Các cạnh đối song song với nhau

- Vẽ hình bình hành ABCD có AB = 4 cm; BC = 3 cm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua D và song song với AB, đường thẳng qua B và song song với AD. Hai đường thẳng này cắt nhau tại C, ta được hình bình hành ABCD.

Toán lớp 6 Bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

D. Hình thang cân

- Hình thang cân có:

+ Hai cạnh bên bằng nhau

+ Hai đường chéo bằng nhau

+ Hai đáy song song với nhau

+ Hai góc kề một đáy bằng nhau

-------------------------------------------------------

-----> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài 20 Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

------> Bài liên quan:

----------------------------------------------------

Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 19 Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... Chúc các em học sinh học tập thật tốt!

  • 294 lượt xem
Chia sẻ bởi: Ỉn
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan