Toán lớp 6 Bài 17 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên Lý thuyết Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung
  • 3 Đánh giá

Toán lớp 6 Bài 17: Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố, ôn tập kiến thức lý thuyết Toán lớp 6 Chương 2: Số nguyên. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu.

1. Phép chia hết

Cho a;b \in \mathbb{Z},b \ne 0

+ Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta có phép chia hết a : b = q

(Trong đó a là số bị chia, b. là số chia và q là thương).

=> Khi đó ta nói a chia hết cho b . Kí hiệu a ⋮ b

Ví dụ:

a) 297 : (-3) = - (297 : 3) = - 99

b) (-396) : (-12) = 396 : 12 = 33

c) (-600) : 15 = - (600 : 15) = - 40

2. Ước và bội

- Khi a ⋮ b (a;b \in \mathbb{Z},b \ne 0) ta còn gọi a là bội của b và b là ước của a

- Để tìm các ước của một số nguyên a bất kì ta lấy các ước nguyên dương của a cùng với số đối của chúng.

- Ước của −a là ước của a.

Chú ý:

+ Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.

+ Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào.

+ Các số 1 và −1 là ước của mọi số nguyên.

+ Nếu a là một bội của b b thì −a cũng là một bội của b.

+ Nếu b là một ước của a a thì − b cũng là một ước của a .

Ví dụ: Tìm các ước của mỗ số: 30; 42; -50

Hướng dẫn giải

* Tìm các ước của 30:

Ta có: 30 = 2.3.5

Các ước nguyên dương của 30 là: 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

Do đó tất cả các ước của 30 là: -30; -15; -10; -6; -5; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30

* Tìm các ước của 42:

Ta có: 42 = 2. 3. 7

Các ước nguyên dương của 42 là: 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

Do đó tất cả các ước của 42 là: -42; -21; -14; -7; -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6; 7; 14; 21; 42

* Tìm các ước của – 50:

Ta có 50 = 2.52

Các ước nguyên dương của 50 là: 1; 2; 5; 10; 25; 50

Do đó tất cả các ước của - 50 là: -50; -25; -10; -5; -2; -1; 1; 2; 5; 10; 25; 50

-------------------------------------------------------

------> Bài liên quan:

----------------------------------------------------

Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 17 Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... Chúc các em học sinh học tập thật tốt!

  • 213 lượt xem
Chia sẻ bởi: Song Tử
Sắp xếp theo
    Chủ đề liên quan