Toán lớp 6 Bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Lý thuyết Toán lớp 6

Nội dung
  • 9 Đánh giá

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Quan hệ chia hết và tính chất xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố, ôn tập kiến thức lý thuyết Toán lớp 6 Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu.

A. Quan hệ chia hết

1. Khái niệm về chia hết

- Cho hai số tự nhiên a và b , trong đó b ≠ 0, n ếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x, kí hiệu a ⋮ b

- Nếu a không chia hết cho b, ta kí hiệu là a ⋮ ̸ b

Ước và bội

- Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b , còn b b là ước của a

- Kí hiệu: Ư (a) là tập hợp các ước của a và B(b) là tập hợp các bội của b b .

Ví dụ: 16 ⋮ 8 ⇒ 16 là bội của 8 , c òn 8 được gọi là ước của 16

2. Cách tìm ước và bội

Tìm ước:

- Ta có thể tìm các ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a

Ví dụ:

12 : 1 = 12; 12 : 2 = 6; 12 : 3 = 4; 12 : 4 = 3; 12 : 6 = 2; 12 : 12 = 1

Vậy các ước của 12 là 1; 2; 3; 4; 6; 12. Tập hợp các ước của 12 là:

Ư (12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

Tìm bội:

- Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3, ...

Ví dụ:

Ta lấy 6 nhân với từng số 0 thì được 0 nên 0 là bội của 6, lấy 6.1 = 6 nên 6 là bội của 6, 6 . 2 = 12 nên 12 là bội của 6, ...

Vậy B(6) = {0; 6; 12; 18; ...}

B. Tính chất chia hết

1. Tính chất chia hết của một tổng

- Tính chất: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

a ⋮ m và b ⋮ m ⇒ (a + b) ⋮ m

a ⋮ m; b ⋮ m; c ⋮ m ⇒ (a + b + c) ⋮ m

Chú ý: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

a ⋮ m và b ⋮̸ m ⇒ (a + b) ⋮̸ m

a ⋮̸ m; b ⋮ m; c ⋮ m ⇒ (a + b + c) ⋮̸ m

2. Tính chất chia hết của 1 hiệu

- Nếu số trừ và số bị trừ đều chia hết cho cùng 1 số thì hiệu chia hết cho số đó

3. Tính chất chia hết của 1 tích

- Nếu 1 thừa số của tích chia hết cho 1 số thì tích chia hết cho số đó

-------------------------------------------------------

----> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài 9: Dấu hiệu chia hết

------> Bài liên quan:

----------------------------------------------------

Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 8 Quan hệ chia hết và tính chất cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... Chúc các em học sinh học tập thật tốt!

  • 1.416 lượt xem
Chia sẻ bởi: Đội Trưởng Mỹ
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan