Toán lớp 6 Bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Lý thuyết Toán lớp 6

Nội dung
  • 7 Đánh giá

Toán lớp 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Phép nhân và phép chia số tự nhiên xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố, ôn tập kiến thức lý thuyết Toán lớp 6 Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu.

1. Phép nhân các số tự nhiên

Toán lớp 6 Bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán lớp 6 Bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

(thừa số) . (thừa số) = (tích)

Tính chất của phép nhân:

Giao hoán: a .b = b.a

Kết hợp: (a.b).c = a.(b.c)

Phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a .(b + c) = a.b + a.c

Ta hiểu tính chất phân phối ở đây là nếu a nhân với một tổng của b và c thì ta lấy a nhân với b và lấy a nhân với c rồi cộng lại với nhau.

- Mọi số tự nhiên nhân với 0 đều bằng 0.

Chú ý:

- Nếu các thừa số đều bằng chữ, hoặc chỉ có một thừa số bằng số thì ta có thể không viết dấu nhân giữa các thừa số.

Ví dụ: 3 ×a = 3.a = 3a

- Trong tính nhẩm ta thường sử dụng các kết quả:

2.5 = 10

4.25 = 100

8.125 = 1000

- Tích (ab)c hay a(bc) gọi là tích cả ba số a, b, c và viết gọn là abc

Ví dụ: Thực hiện phép nhân: 409 . 215

Toán lớp 6 Bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

2. Phép chia hết và phép chia có dư

- Chia hai số tự nhiên: Cho hai số tự nhiên a và b, trong đó b ≠ 0 , ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên q và r duy nhất sao cho:

a = b.q + r trong đó 0 ≤ r < b

+ Nếu r = 0 thì ta có phép chia hết:

a = b . q

(số bị chia) : (số chia) = (thương)

+ Nếu r ≠ 0 thì ta có phép chia có dư.

a = b.q + r

(số bị chia) = (số chia) . (thương) + (số dư)

- Mọi số tự nhiên khác 0 chia (hoặc nhân) với 1 đều bằng chính nó.

- Số 0 chia cho bất kì số tự nhiên nào cũng bằng 0.

Ví dụ: Thực hiện các phép chia sau 54 322 : 346

Toán lớp 6 Bài 5 Phép nhân và phép chia số tự nhiên Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

-------------------------------------------------------

----> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài 6: Lũy thừa với số mũ tự nhiên

------> Bài liên quan:

----------------------------------------------------

Trên đây là toàn bộ nội dung lý thuyết môn Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài 5 cho các bạn học sinh tham khảo. Ngoài ra, các em học sinh tham khảo một số tài liệu liên quan: Luyện tập Toán lớp 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, ... Chúc các em học sinh học tập thật tốt!

  • 553 lượt xem
Chia sẻ bởi: Biết Tuốt
Sắp xếp theo
    Chủ đề liên quan