Nhân Mã Hỏi đáp Toán 9 Toán 9

Tìm điều kiện xác định của hàm số y = căn bậc 3 của x +1

Giúp mình gấp với!!!

1
1 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  1) Điều kiện xác định

  x thuộc tập số thực R

  2) Điều kiện xác định

  x thuộc tập số thực R

  3) Điều kiện xác định x + 4 > 0 => x > -4

  4) Điều kiện xác định:

  X2 – 9 ≥ 0 => x ≥ 3 hoặc x ≤ -3

  Và x – 1 ≥ 0 => x ≥ 1

  Căn (x2 – 9) + căn (x – 1) luôn khác 0

  => Điều kiện xác định x ≥ 3

  5) điều kiện xác định

  x≥ -10/3 và x ≤ 2

  => -10/3 ≤ x ≤ 2

  0 Trả lời 09/08/22
  Tìm thêm: Toán 9

  Hỏi đáp Toán 9

  Xem thêm