Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 9 Toán 9 Bài

X²-11x+8

Giải phương trình: {x^2} - 11x + 8 = 0

3
3 Câu trả lời
 • Nay H' Kim
  Nay H' Kim

  CHO ĐƯỜNG TRÒN TÂM (O) đường kính  AB =25 cm và C là 1 điểm thuộc đường tròn (o) .Sao cho AC =15 cm .Qua C kẻ dây  CD  vuông góc AB tại H

  a. CMR: ab LÀ TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN (C;CH) Tính CH 

  b. Qua A và B Kẻ 2 tiếp tuyến AE;BF của đường tròn (o) ( với E;F là 2 tiếp điểm khác H )

  cmr: A F .BF =AH.BH

  Trả lời hay
  1 Trả lời 20:29 03/01
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   Ta có \Delta = {b^2} - 4ac = {11^2} - 4.1.8 = 89 > 0

   Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt là:

   \begin{array}{l}
{x_1} = \dfrac{{ - b + \sqrt \Delta }}{{2a}} = \dfrac{{11 + \sqrt {89} }}{2}\\
{x_2} = \dfrac{{ - b - \sqrt \Delta }}{{2a}} = \dfrac{{11 - \sqrt {89} }}{2}
\end{array}

   0 Trả lời 17/11/22
   • Dương Tuấn
    Dương Tuấn

    Cho hàm số: y=(m-1)x+2

      Tìm x để 

    a,  hàm số đồng biến trên R

    B,   Đồ thị hàm số đi qua điểm C (2;4)

    c,   Đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1

    0 Trả lời 12:45 20/08
    Tìm thêm: Toán 9 Bài