Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 9 Toán 9 Bài t

Giúp mình câu b c d với ạ

Bài 1:

a) Tìm điều kiện của x để biểu thức  \sqrt {2x - 3} xác định

b) Rút gọn biểu thức: A = 5\sqrt 8 - 2\sqrt {18} + \sqrt {{{\left( {4\sqrt 2 - 7} \right)}^2}}

c) Giải phương trình: \sqrt {{{\left( {x - 2} \right)}^2}} = 4

d) Chứng minh rằng: \dfrac{2}{{\sqrt 3 - 1}} - \dfrac{{3 - \sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }} = 2

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  a) ĐKXĐ: 2x - 3 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge \dfrac{3}{2}

  b)

  \begin{array}{l}
A = 5\sqrt 8 - 2\sqrt {18} + \sqrt {{{\left( {4\sqrt 2 - 7} \right)}^2}} \\
A = 5.2\sqrt 2 - 2.3\sqrt 2 + \left| {4\sqrt 2 - 7} \right|\\
A = 10\sqrt 2 - 6\sqrt 2 + 7 - 4\sqrt 2 \\
A = 7
\end{array}

  c)

  \begin{array}{l}
\sqrt {{{\left( {x - 2} \right)}^2}} = 4\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( {ĐK:{{\left( {x - 2} \right)}^2} \ge 0\,\,;\forall x} \right)\\
 \Leftrightarrow \left| {x - 2} \right| = 4\\
 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x - 2 = 4\\
x - 2 = - 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x = 6\\
x = - 2
\end{array} \right.
\end{array}

  Vậy phương trình có nghiệm x = 6 hoặc x = - 2

  d)

  \begin{array}{l}
\dfrac{2}{{\sqrt 3 - 1}} - \dfrac{{3 - \sqrt 3 }}{{\sqrt 3 }}\\
 = \dfrac{{2\left( {\sqrt 3 + 1} \right)}}{{\left( {\sqrt 3 - 1} \right)\left( {\sqrt 3 + 1} \right)}} - \dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 3 - 1} \right)}}{{\sqrt 3 }}\\
 = \frac{{2\left( {\sqrt 3 + 1} \right)}}{2} - \dfrac{{\sqrt 3 \left( {\sqrt 3 - 1} \right)}}{{\sqrt 3 }}\\
 = \sqrt 3 + 1 - \sqrt 3 + 1\\
 = 2
\end{array}

  Trả lời hay
  1 Trả lời 14/11/22
  Tìm thêm: Toán 9 Bài t