Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 9 Toán 9

giải hộ e

Cho tứ giác ABCD có hai góc đối ở đỉnh B và D cùng bằng {90^ \circ } . Gọi O la trung điểm của AC. Chứng minh bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc đường tròn đường kính AC

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Ta có:

  O là trung điểm của AC \Rightarrow AO = OC = \dfrac{1}{2}AC (1)

  Xét tam giác ABC vuông tại B có: BO = \dfrac{1}{2}AC (2)

  Từ (1) và (2) ta được: OA = OB = OC (*)

  Xét tam giác ADC vuông tại D có: DO = \dfrac{1}{2}AC (3)

  Từ (1) và (3) ta được: OD = OB = OC (**)

  Từ (*) và (**) ta được OA = OB = OC = OD

  4 điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn

  0 Trả lời 11/11/22
  Tìm thêm: Toán 9