Đề thi học kì 1 Toán 7 năm học 2022 - 2023 Sách Cánh diều Đề số 4 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung
 • 4 Đánh giá

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán năm 2022 - 2023 sách Cánh diều - Đề số 4 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

A. Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 4

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2022 – 2023 - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Công thức nào sau đây cho ta một tỉ lệ nghịch giữa x và y:

A. x.y = 4B. \dfrac{x}{y} = 4C. x + y = 4D. x – y = 4

Câu 2: Căn bậc hai của 25 là:

A. 5B. – 5C. 10D. \pm 5

Câu 3: Tập hợp số thực được kí hiệu là:

A. \mathbb{Z}B. \mathbb{Q}C. \mathbb{R}D. {\mathbb{\mathbb{N} } ^*}

Câu 4: Làm tròn số 0,9875 đến chữ số thập phân thứ hai ta được kết quả là:

A. 0,988B. 1,0C. 0, 99D. 0,998

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu 2 đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a // b

B. Nếu 2 đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.

C. Nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì b song song với c.

D. Nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì c song song với a.

Câu 6: Kết quả của phép tính \dfrac{1}{2} + \left( { - \dfrac{4}{5}} \right) là:

A. - \dfrac{1}{{10}}B. - \dfrac{3}{{10}}C. - \dfrac{{13}}{{10}}D. \dfrac{{13}}{{10}}

II. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện phép tính

a)\left| { - 2} \right| + \sqrt {16} - \sqrt {25} + \sqrt 4b){\left( { - \dfrac{2}{5}} \right)^2} + \dfrac{1}{8}:\dfrac{5}{4}

Câu 2: Tìm x, y, z biết:

a) x + \dfrac{7}{6} = - \dfrac{1}{2}

b) \dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{3x - 7}}{5}

c) \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3};\dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5} và x + y + z = 70

Câu 3: Ba lớp 7A, 7B, 7C góp tiền để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Tỉ lệ số tiền góp được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 4 : 7 : 8. Biết lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 100 000 đồng. Tính số tiền mỗi lớp góp được.

Câu 4: Cho hình vẽ biết AB \bot AD, CD \bot AD, \widehat {CDE} = {130^ \circ }, \widehat {DEF} = {130^ \circ } . Chứng minh rằng AB // FE.

B. Đáp án đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1. ACâu 2. DCâu 3. CCâu 4. CCâu 5. ACâu 6. B

II. Phần tự luận

Câu 1:

a) \left| { - 2} \right| + \sqrt {16} - \sqrt {25} + \sqrt 4 = 2 + 4 - 5 + 2 = 3

b) {\left( { - \dfrac{2}{5}} \right)^2} + \dfrac{1}{8}:\dfrac{5}{4}

\begin{array}{l} = \dfrac{4}{{25}} + \dfrac{1}{8}.\dfrac{4}{5}\\ = \dfrac{4}{{25}} + \dfrac{1}{{10}}\\ = \dfrac{{13}}{{50}}\end{array}

Câu 2:

a) x + \dfrac{7}{6} = - \dfrac{1}{2}

\begin{array}{l}x = - \dfrac{1}{2} - \dfrac{7}{6}\\x = - \dfrac{5}{3}\end{array}

Vậy  x = - \dfrac{5}{3}

b) \dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{3x - 7}}{5}

\begin{array}{l}\Leftrightarrow 5\left( {x + 1} \right) = 2\left( {3x - 7} \right)\\ \Leftrightarrow 5x + 5 = 6x - 14\\ \Leftrightarrow x = 19\end{array}

Vậy x = 19

c) Ta có:

\begin{array}{l}\dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3};\dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5}\\ \Rightarrow \dfrac{x}{8} = \dfrac{y}{{12}};\dfrac{y}{{12}} = \dfrac{z}{{15}}\\ \Rightarrow \dfrac{x}{8} = \dfrac{y}{{12}} = \dfrac{z}{{15}}\end{array}

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:

\dfrac{x}{8} = \dfrac{y}{{12}} = \dfrac{z}{3} = \dfrac{{x + y + z}}{{8 + 12 + 15}} = \dfrac{{70}}{{35}} = 2

Với  \dfrac{x}{8} = 2 \Rightarrow x = 16

Với  \dfrac{y}{{12}} = 2 \Rightarrow y = 24

Với  \dfrac{z}{3} = 2 \Rightarrow z = 6

Vậy x = 16, y = 24, z = 6

Câu 3

Gọi số tiền mà lớp 7A, 7B, 7C khuyên góp được lần lượt là a, b, c (đồng)

Điều kiện: x > 0; y > 0; z > 0

Vì số tiền góp được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4 : 7 : 8 nên ta có biểu thức: \dfrac{a}{4} = \dfrac{b}{7} = \dfrac{c}{8}

Mà lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 100 000 đồng nên ta có biểu thức: c – a = 100 000

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được

\dfrac{a}{4} = \dfrac{c}{8} = \dfrac{{c - a}}{{8 - 4}} = \dfrac{{100\,000}}{2} = 50\,000

Với \dfrac{a}{4} = 50\,000 \Rightarrow a = 200\,000 (Thỏa mãn)

Với  \dfrac{c}{8} = 50\,000 \Rightarrow c = \,400\,000(Thỏa mãn)

Với \dfrac{b}{7} = 50\,000 \Rightarrow b = 350\,000  (Thỏa mãn)

Vậy số tiền 3 lớp 7A, 7B, 7C ủng hộ được lần lượt là 200 000 đồng, 400 000 đồng, 350 000 đồng.

Câu 4:

Kí hiệu hình vẽ như sau:

Ta có: \widehat {CDE} = \widehat {DEF} = {130^ \circ }

Mà hai góc nằm ở vị trí so le trong nên CD // EF (1)

Ta lại có: \left\{ \begin{array}{l}
CD \bot DA\\
AB \bot DA
\end{array} \right. \Rightarrow CD//AB (2)

Từ (1) và (2) ta được: EF // AB

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo!

Đề thi học kì Toán lớp 7 theo chương trình mới:

Sách Cánh Diều:

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

--------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 sách Cánh diều - Đề 4 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

 • 4.002 lượt xem
Chia sẻ bởi: Lê Thị Thùy
Sắp xếp theo