Đề thi học kì 1 Toán 7 Cánh diều - Đề số 4 Đề thi cuối kì 1 Toán 7

Nội dung Tải về
  • 4 Đánh giá

Đề thi học kì 1 lớp 7 môn Toán Cánh diều - Đề số 4 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi học kì 1 Toán 7 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi học kì 1 lớp 7 đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 sách Cánh diều - Đề 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Công thức nào sau đây cho ta một tỉ lệ nghịch giữa x và y:

A. x.y = 4B. \dfrac{x}{y} = 4C. x + y = 4D. x – y = 4

Câu 2: Căn bậc hai của 25 là:

A. 5B. – 5C. 10D. \pm 5

Câu 3: Tập hợp số thực được kí hiệu là:

A. \mathbb{Z}B. \mathbb{Q}C. \mathbb{R}D. {\mathbb{\mathbb{N} } ^*}

Câu 4: Làm tròn số 0,9875 đến chữ số thập phân thứ hai ta được kết quả là:

A. 0,988B. 1,0C. 0, 99D. 0,998

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nếu 2 đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a // b

B. Nếu 2 đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c.

C. Nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì b song song với c.

D. Nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì c song song với a.

Câu 6: Kết quả của phép tính \dfrac{1}{2} + \left( { - \dfrac{4}{5}} \right) là:

A. - \dfrac{1}{{10}}B. - \dfrac{3}{{10}}C. - \dfrac{{13}}{{10}}D. \dfrac{{13}}{{10}}

II. Phần tự luận

Câu 1: Thực hiện phép tính

a)\left| { - 2} \right| + \sqrt {16}  - \sqrt {25}  + \sqrt 4b){\left( { - \dfrac{2}{5}} \right)^2} + \dfrac{1}{8}:\dfrac{5}{4}

Câu 2: Tìm x, y, z biết:

a) x + \dfrac{7}{6} =  - \dfrac{1}{2}

b) \dfrac{{x + 1}}{2} = \dfrac{{3x - 7}}{5}

c) \dfrac{x}{2} = \dfrac{y}{3};\dfrac{y}{4} = \dfrac{z}{5} và x + y + z = 70

Câu 3: Ba lớp 7A, 7B, 7C góp tiền để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Tỉ lệ số tiền góp được của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 4 : 7 : 8. Biết lớp 7C nhiều hơn lớp 7A là 100 000 đồng. Tính số tiền mỗi lớp góp được.

Câu 4: Cho hình vẽ biết AB \bot AD, CD \bot AD, \widehat {CDE} = {130^ \circ }, \widehat {DEF} = {130^ \circ } . Chứng minh rằng AB // FE.

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

---> Tham khảo: Đề thi học kì 1 Toán lớp 7 Cánh Diều - Đề 5

--------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi toán học kì 1 lớp 7 sách Cánh diều - Đề 4 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 7 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 4.143 lượt xem
Chia sẻ bởi: Lê Thị Thùy
Sắp xếp theo