Ma Kết Hỏi đáp Toán 9 Toán 9 Bài tập Toán 9

Cho đường tròn (O) và dây BC cố định không qua tâm, điểm A chuyển động trên cung lớn BC

sao cho tam giác ABC nhọn. Đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại H và cắt (O) lần lược tại M và N.

a) Chứng minh tứ giác BCEF nội tiếp và MN song song với FE

b) Vẽ đường cao AD của tam giác ABC. chứng minh H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF

c) Chứng minh đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với EF luôn đi qua một điển cố định

1
1 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Hướng dẫn giải chi tiết

  a) Xét tam giác ABC có

  BE là đường cao của AC tại E => góc BEA = góc BEC =90

  CF là đường cao của AB tại F => góc CFA = góc CFB =90

  AD là đường cao của BC tại D => góc ADB = góc ADC

  xét tứ giác BFEC có

  góc BFC = góc BEC = 90

  mà F và E là 2 đỉnh đối => Tứ giác nội tiếp (DHNB)

  => góc EFC = góc EBC (2 góc nội tiếp chắn EC)

  => góc FEH = góc HCB (2 góc nội tiếp chắn BF)

  Xét (O) có

  góc MNC = góc EBC (2 góc nội tiếp chắn MC)

  =>góc EFC = góc MNC

  mà 2 góc ở vị trí đồng vị => song song (tc)

  b) Xét tứ giác BFHD có

  góc BDA + góc CFB =180

  mà F và D là 2 đỉnh kề

  => BFHD là tứ giác nội tiếp (DHNB)

  => góc CFD= góc EBC (góc nội tiếp chắn HD)

  => Góc EFC = góc CFD (= góc EBC)

  => FC là phân giác của góc DFE

  => FH là phân giác của góc DFE (H thuộc DC)

  =Xét tứ giác CDHE có

  góc ADC + góc CEB =180

  mà D và E là 2 đỉnh kề

  => tứ giác CDHE nội tiếp

  => góc HCB = góc HED (2 góc nội tiếp chắn HD)

  => góc FEH = góc HEB (= góc HCD)

  => HE là phan giác góc FED

  xét tma giác FED có

  FH là phân giác góc EFD

  EH lag phân giác góc FED

  mà FH giao với EH tại H

  => H là giao điểm 3 đường phân giác của tam giác EFD

  => H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác EFD

  c) gọi giao điểm của đường vuông góc kẻ từ A -> EF cắt EF tại K và cắt BE tại T và cắt (O) tại I

  vì TK vuông góc với EF tại K

  => góc TKE = 90

  Xét tam giác TKE và tam giác TEA có

  Góc T chung

  Góc TKE = góc TEA (=90)

  => Hai tam giác đồng dạng(g-g) => góc TEK = góc TAE

  Xét tứ giác nội tiếp BFEC có

  Góc TEK = góc FCB (2 góc nội tiếp chắn BF; T thuộc BE)

  Xét (O) có

  Góc TAE = góc CBI (2 góc nội tiếp chắn IC)

  => góc FCB = góc IBC

  mà 2 góc ở vị trí so le trong => BI // CF (tc)

  mà CF vuông góc với AB

  => IB vuông góc với AB

  => góc IBA=90 (tc)

  xét (O)

  => Góc IBA=1/2 số đo cung AI (góc nội tiếp chắn AI)

  => Số đo cũng AI bằng 180

  => AI là đường kính của đường tròn tâm (O)

  => A, I, O thẳng hàng

  Mà AI vuông góc với EF => đường vuông góc với EF sẽ luông đi qua điểm O

  Mà O cố định => đường vuông góc với EF sẽ luông đi qua điểm O cố định

  0 Trả lời 11:32 16/04