Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 9 Toán 9 b

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện 2 (a + b + c +

Chứng minh rằng ta có bất đẳng thức 2\left( {a + b + c + d} \right) \ge abcd

Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn điều kiện {a^2} + {b^2} + {c^2} \ge abcd

3
3 Câu trả lời
 • Thanh Dung
  Thanh Dung

  25,7+9,48+14,3

  0 Trả lời 13/11/22
  • Lê Thị Thùy
   Lê Thị Thùy

   Nếu a + b + c + d \le 8. Hiển nhiên ta có

   \begin{array}{l}
2\left( {a + b + c + d} \right) \ge 4.2\sqrt[4]{{abcd}} \ge abcd\\
 \Rightarrow {a^2} + {b^2} + {c^2} + {d^2} \ge 4.\sqrt {abcd} \ge abcd
\end{array}

   Nếu a + b + c + d \ge 8. Theo BĐT Cauchy ta đươhc

   {a^2} + {b^2} + {c^2} + {d^2} \ge \dfrac{{{{\left( {a + b + c + d} \right)}^2}}}{4} \ge 2\left( {a + b + c + d} \right) \ge abcd

   Dấu “ =’’ xảy ra khi a = b = c = d = 2

   0 Trả lời 14/11/22
   • Hà Đạt
    Hà Đạt

    Nếu a + b + c + d \le 8. Hiển nhiên ta có

    \begin{array}{l}

    2\left( {a + b + c + d} \right) \ge 4.2\sqrt[4]{{abcd}} \ge abcd\\

     \Rightarrow {a^2} + {b^2} + {c^2} + {d^2} \ge 4.\sqrt {abcd} \ge abcd

    \end{array}

    Nếu a + b + c + d \ge 8. Theo BĐT Cauchy ta đươhc

    {a^2} + {b^2} + {c^2} + {d^2} \ge \dfrac{{{{\left( {a + b + c + d} \right)}^2}}}{4} \ge 2\left( {a + b + c + d} \right) \ge abcd

    Dấu “ =’’ xảy ra khi a = b = c = d = 2

    0 Trả lời 19:59 06/05
    Tìm thêm: Toán 9 b