Tìm số tự nhiên khi chia cho 2,3,4,5 thì dư 2 và số đó là số lớn nhất có 3 chữ số Bài tập Toán lớp 6

Nội dung
  • 4 Đánh giá

Bài tập Số tự nhiên Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Tìm số tự nhiên khi chia 2,3,4,5 thì dư 2 và số đó là số lớn nhất có 3 chữ số

Lời giải chi tiết

Gọi số tự nhiên cần tìm là a

a – 2 chia hết cho 2

a – 2 chia hêt cho 3

a – 2 chia hết cho 4

a – 2 chia hết cho 5

=> a - 2 thuộc bội chung của 2; 3; 4; 5

=> a - 2 thuộc bội chung nhỏ nhất của 2; 3; 4; 5

=> a - 2 ∈ BNNN{2; 3; 4; 5}

Ta có:

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {3 = 3.1} \\ 
  {4 = {2^2}} \\ 
  \begin{gathered}
  5 = 5.1 \hfill \\
  2 = 2.1 \hfill \\ 
\end{gathered}  
\end{array}} \right. \Rightarrow BCNN\left( {2;3;4;5} \right) = {3.5.2^2} = 60

=> BC{2; 3; 4; 5} = B(60) = {0; 60; 120; …}

=> a – 2 = 60k (k là số tự nhiên bất kì khác 0)

=> a = 60k + 2

Do a là số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số

=> k = 16

=> a = 60 . 16 + 2 = 962

Vậy số tự nhiên a là 962

Dấu hiệu chia hết cho 2

Số có chữ số tận cùng là số chẵn 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2

Dấu hiệu chia hết cho 3

Tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3

Dấu hiệu chia hết cho 4

Nếu số đó lớn hơn 99

Số chia hết cho 4 khi 2 chữ số cuối của số đó là số 0 hoặc hai số cuối cùng là số chia hết cho 4

Nếu số đó nhỏ hơn 99

Nhân đôi chữ số hàng chục cộng thêm chữ số hàng đơn vị, nếu kết quả chia hết cho 4 thì số đó chia hết cho 4

Dấu hiệu chia hết cho 5

Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

Cách tìm bội chung nhỏ nhất

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN cần tìm.

-------------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Số tự nhiên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Kim Ngưu
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 497
Sắp xếp theo