Một cửa hàng bán một số mét vải trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán 3/5 số mét vải. Bài tập Toán lớp 6

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6: Phân số

Bài tập Phân số Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Bài toán: Một cửa hàng bán một số mét vải trong 3 ngày. Ngày thứ nhất bán \frac{3}{5} số mét vải. Ngày thứ hai bán \frac{2}{7} số mét vải còn lại. Ngày thứ ba bán nốt 40 mét vải. Tính tổng số mét vải của cửa hàng đã bán.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Số còn lại sau ngày bán thứ nhất là:

1-\frac{3}{5}=\frac{2}{5} (số mét vải)

Số vải bán trong ngày thứ hai là:

\frac{2}{5}.\frac{2}{7}=\frac{4}{35} (số mét vải)

Số vải bán trong ngày thứ ba là:

\frac{2}{5}-\frac{4}{35}=\frac{2}{7} (số mét vải)

Khi đó \frac{2}{7} tổng số mét vải chính là 40m

Vậy cửa hàng đã bán tổng số mét vải là:

40:\frac{2}{7}=140 (m)

Đáp số: 140m.

Hai bài toán về phân số

Muốn tìm \frac{m}{n} của một số a cho trước ta tính a.\frac{m}{n};\left( {m \in \mathbb{N},n \in {\mathbb{N}^*}} \right)

Muốn tìm \frac{m}{n} của số đó bằng b, ta tính b:\frac{m}{n};\left( {m,n \in {\mathbb{N}^*}} \right)

Cách nhân phân số

Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau.

Cách chia phân số

Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0, ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

-------------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

Chia sẻ bởi: Bờm
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 140
Sắp xếp theo