Luyện tập Tập hợp Sách Kết nối tri thức với cuộc sống Bài tập Toán lớp 6 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung
 • 8 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6 Tập hợp - Có đáp án

GiaiToan xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài test: Trắc nghiệm Tập hợp được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm Toán lớp 6 KNTT. Nhằm giúp học sinh lớp 6 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 1: Tập hợp các số tự nhiên

Bài tập Toán 6 Tập hợp Sách kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu tốt nhất các dạng bài tập Toán lớp 6.

---> Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 1: Tập hợp

---> Bài tiếp theo: Luyện tập Cách ghi số tự nhiên

 • Câu 1: Cách viết tập hợp nào sau đây đúng?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: Liệt kê các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng chỉ được viết một lần.

 • Câu 2: Tập hợp H các chữ số của số 135587
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: Liệt kê các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng chỉ được viết một lần.

 • Câu 3: Cho tập hợp A = {m, n; p; q}. Chọn đáp án đúng dưới đây.
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: Liệt kê các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng chỉ được viết một lần.

 • Câu 4: Liệt kê số phần tử của tập hợp S các chữ cái trong từ GIẢI TOÁN?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: Liệt kê các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng chỉ được viết một lần.

 • Câu 5:

  Cho tập hợp M = \{ x \in \mathbb{N}|6 \leqslant x < 10\}. Khẳng định nào dưới đây sai?

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: M = {6; 7; 8; 9}

 • Câu 6:

  Số phần tử của tập hợp D = \{ x \in \mathbb{N}|11 \leqslant x \leqslant 17\}

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: D = \{ 11;12;13;14;15;16;17\}

 • Câu 7:

  Cách viết nào dưới đây đúng? Liệt kê số phần tử của tập hợp F = \{ x \in \mathbb{N}|x \leqslant 6\}

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: Liệt kê các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng chỉ được viết một lần.

 • Câu 8: Cho tập hợp T = {5; 6; 7; 8; 9; 10; 11} Viết tập hợp T bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chọn câu đúng
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: Liệt kê các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng chỉ được viết một lần.

 • Câu 9: Cho hai tập hợp H = {2; 4; 6; 8; 10; 12}, K = {3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}. Các phần tử thuộc tập H mà không thuộc tập K là:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: Liệt kê các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc { } theo thứ tự tùy ý nhưng chỉ được viết một lần.

 • Câu 10: Viết tập hợp C các số tự nhiên chẵn không lớn hơn 10
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn: Không lớn hơn 10 nghĩa là nhỏ hơn hoặc bằng 10.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Đội Trưởng Mỹ
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo