Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức

Nội dung Tải về
 • 32 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Nếu bạn đang tìm đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sách Kết nối tri thức, mời các bạn tham khảo vào bài viết sau:

MỚI NHẤT

1. Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 3

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Trong các cặp phân số sau, cặp phân số nào bằng nhau?

A. \frac{{ - 4}}{5};\frac{8}{{ - 9}}

B. \frac{5}{{15}};\frac{{ - 8}}{{20}}

C. \frac{3}{4};\frac{{ - 27}}{{36}}

D. \frac{{10}}{{14}};\frac{{ - 15}}{{ - 21}}

Câu 2: Phân số \frac{{ - 11}}{{15}} có phân số nghịch đảo là:

A. \frac{{11}}{{15}}

B. \frac{{ - 15}}{{11}}

C. \frac{{ - 15}}{{ - 11}}

D. \frac{{ - 11}}{{ - 15}}

Câu 3: Ba phần tư của một giờ là:

A. 30 phút

B. 80 phút

C. 45 phút

D. 25 phút

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB. Một điểm C nằm giữa A và B sao cho BC = 2cm. Khi đó đoạn thẳng AC có độ dài là:

A. 2cm

B. 3,5 cm

C. 4cm

D. 5,2cm

Câu 5: Giá trị của x trong biểu thức \frac{x}{7} = \frac{6}{{ - 21}} là:

A. x = -2

B. x = -3

C. x = 2

D. x = 3

Câu 6: Kết quả của phép tính (-4,44 + 60 – 5,56) : (1,2 – 0,8) là:

A. -125

B. -152

C. 152

D. 125

Câu 7: Sắp xếp các số 0,8;\frac{{ - 8}}{9}; - \frac{6}{5};0;\frac{9}{{14}}; - 2,3 theo thứ tự giảm dần

A. - 2,3; - \frac{6}{5};\frac{{ - 8}}{9};0;\frac{9}{{14}};0,8

B. 0,8;\frac{{ - 8}}{9}; - \frac{6}{5};0;\frac{9}{{14}}; - 2,3

C. 0,8;\frac{9}{{14}};0; - \frac{6}{5}; - 2,3;\frac{{ - 8}}{9}

D. 0,8;\frac{9}{{14}};0;\frac{{ - 8}}{9}; - \frac{6}{5}; - 2,3

Câu 8: Trong hình có bao nhiêu cặp tia đối nhau?

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức Đề số 3

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) \left( {6\frac{4}{9} + 3\frac{7}{{11}}} \right) - 4\frac{4}{9}

b) \frac{1}{7}.\frac{1}{5} + \frac{1}{7}.\frac{2}{5} + \frac{1}{7}.\frac{4}{5}

c) 25\% - 1\frac{1}{2}.{\left( { - 2019} \right)^0} + 0,5.\frac{{12}}{5}

Câu 2: Tìm x biết:

a) x.\frac{{ - 3}}{4} = \frac{2}{5} + \frac{4}{3}

b) 1 - 1\frac{1}{5}x = 60\%

c) \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x + x = 16

Câu 3:

1) Trong đợt thu kế hoạch nhỏ của khối lớp 6 đã thu được 1035kg giấy vụn. Lớp 6A thu được 105kg. Tính tỉ số phần trăm số giấy vụn lớp 6A đã thu so với toàn khối lớp 6 (Làm tròn đến số thập phân thứ nhất).

2) Giá niêm yết của một thùng sữa là 254 000 đồng. Trong chương trình khuyến mãi, mặt hàng này được giảm giá 15%. Như vậy khi mua hộp sữa người mua cần phải trả số tiền là bao nhiêu?

Câu 4: Trên hai tia Ox và Oy đối nhau, lấy điểm A thuộc Ox và điểm B thuộc Oy sao cho OA = 3cm và AB = 8cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng OB.

b) Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và OC.

c) Lấy điểm D thuộc Ox sao cho AD = 2OD. Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng CD hay không? Giải thích tại sao?

Câu 5: Tìm x biết \frac{{x + 721}}{{2020}} + \frac{{x + 21}}{{700}} + \frac{{x + 721}}{{2021}} = - 1

2. Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

A. Đáp án phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. B

2. B

3. C

4. C

5. A

6. D

7. D

8. C

B. Đáp án phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a) \left( {6\frac{4}{9} + 3\frac{7}{{11}}} \right) - 4\frac{4}{9} = \frac{{62}}{{11}}

b) \frac{1}{7}.\frac{1}{5} + \frac{1}{7}.\frac{2}{5} + \frac{1}{7}.\frac{4}{5} = \frac{1}{7}\left( {\frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \frac{4}{5}} \right) = \frac{1}{7}.\frac{7}{5} = \frac{1}{5}

c) 25\% - 1\frac{1}{2}.{\left( { - 2019} \right)^0} + 0,5.\frac{{12}}{5} = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}.\frac{{12}}{5} = \frac{{33}}{{20}}

Câu 2:

a) x.\frac{{ - 3}}{4} = \frac{2}{5} + \frac{4}{3}

\begin{matrix}
 x.\dfrac{{ - 3}}{4} = \dfrac{{26}}{{15}} \hfill \\
 x = \dfrac{{26}}{{15}}:\left( {\dfrac{{ - 3}}{4}} \right) \hfill \\
 x = \dfrac{{26}}{{15}}.\left( {\dfrac{4}{{ - 3}}} \right) \hfill \\
 x = \dfrac{{ - 104}}{{45}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = -104/45

b) 1 - 1\frac{1}{5}x = 60\%

\begin{matrix}
 1 - \dfrac{6}{5}x = \dfrac{3}{5} \hfill \\
  - \dfrac{6}{5}x = 1 - \dfrac{3}{5} \hfill \\
  - \dfrac{6}{5}x = \dfrac{2}{5} \hfill \\
 x = \dfrac{2}{5}:\left( {\dfrac{{ - 6}}{5}} \right) \hfill \\
 x = \dfrac{2}{5}.\left( {\dfrac{5}{{ - 6}}} \right) = \dfrac{{ - 1}}{3} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = -1/3

c) \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}x + x = 16

\begin{matrix}
 \left( {\dfrac{1}{2} + \dfrac{3}{2} + 1} \right)x = 16 \hfill \\
 3x = 16 \hfill \\
 x = 16:3 \hfill \\
 x = \dfrac{{16}}{3} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = 16/3

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

3. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Kết nối tri thức

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo

5. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Cánh Diều

-------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 3 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

 • 15.521 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bảo Bình
Sắp xếp theo