Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 4 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Nội dung Tải về
  • 9 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 Đề 4 được đội ngũ giáo viên biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 - Đề 4

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 4

Nghiêm cấm các hành vi sao chép nhằm mục đích thương mại

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số đo nào dưới đây là số đo của góc tù?

A. 900 B. 125C. 30D. 470

Câu 2: Tìm x, biết: \frac{x}{{18}} = \frac{{ - 42}}{9}

A. 84 B. -84 C. 27 D. -27

Câu 3: Số nghịch đảo của số là kết quả của phép tính \frac{{ - 3}}{7}.\frac{{14}}{{ - 9}} là:

A. \frac{2}{3} B.\frac{3}{2} C. \frac{{ - 2}}{3}D.\frac{{ - 3}}{2}

Câu 4: Góc bù với góc có số đo bằng 1120 là góc có số đo bằng:

A. 680 B. 58C. 78D. 980

Câu 5: Số \frac{8}{9} không phải là kết quả của phép tính nào?

A. \frac{{ - 2}}{3}:\frac{3}{{ - 4}} B. \frac{2}{9}:\frac{1}{4} C. \frac{2}{9}:4D. - 4:\left( {\frac{{ - 9}}{2}} \right)

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a, \frac{5}{9} + \frac{1}{3} b, \frac{{ - 8}}{{12}} - \left( {\frac{3}{6} + \frac{5}{{24}}} \right)
c, \frac{7}{{10}}.\left( { - \frac{4}{6}} \right) + \frac{7}{{10}}.\left( {\frac{{ - 15}}{{45}}} \right)d, 16.\left( { - 23} \right) + 8.\left( { - 148} \right)

Bài 2: Tìm x, biết:

a, x - \frac{1}{2} = \frac{4}{{16}}.\frac{8}{3} b,\frac{{15}}{{11}}:x = \frac{{48}}{{22}}

Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOy} = {50^0}\widehat {xOz} = {100^0}

a, Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b, Tính số đo góc \widehat {yOz}?

c, Tia Oy có phải là tia phân giác của góc \widehat {xOz} không? Vì sao?

Bài 4: Tính nhanh: \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{42}} + \frac{1}{{56}}

Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 - Đề 4

I. Đáp án phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BBBAC

II. Đáp án phần tự luận

Bài 1:

a. \frac{8}{9}b. \frac{{ - 11}}{8}c. \frac{{ - 7}}{{10}}d. -160

Bài 2:

a,x = \frac{7}{6} b,x=\frac{5}{8}

Bài 3:

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 4a, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có \widehat {xOy} < \widehat {xOz}\left( {{{50}^0} < {{100}^0}} \right) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

b, Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, có tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz (câu a). Suy ra:

\begin{gathered}
  \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz} \hfill \\
  {50^0} + \widehat {yOz} = {100^0} \hfill \\
   \Rightarrow \widehat {yOz} = {100^0} - {50^0} = {50^0} \hfill \\ 
\end{gathered}

c, Có \widehat {xOy} = \widehat {yOz}\left( { = {{50}^0}} \right) và tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz nên tia Oy là tia phân giác của \widehat {xOz}

Bài 4: 

\begin{matrix}
  \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{{12}} + \dfrac{1}{{20}} + \dfrac{1}{{30}} + \dfrac{1}{{42}} + \dfrac{1}{{56}} = \dfrac{1}{{2.3}} + \dfrac{1}{{3.4}} + \dfrac{1}{{4.5}} + \dfrac{1}{{5.6}} + \dfrac{1}{{6.7}} + \dfrac{1}{{7.8}} \hfill \\
   = \dfrac{{3 - 2}}{{2.3}} + \dfrac{{4 - 3}}{{3.4}} + \dfrac{{5 - 4}}{{4.5}} + \dfrac{{6 - 5}}{{5.6}} + \dfrac{{7 - 6}}{{6.7}} + \dfrac{{8 - 7}}{{7.8}} \hfill \\
   = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{4} - \dfrac{1}{5} + \dfrac{1}{5} - \dfrac{1}{6} + \dfrac{1}{6} - \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{8} \hfill \\
   = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{8} = \dfrac{3}{8} \hfill \\ 
\end{matrix}

-----------------------------------------

Đề thi tham khảo:

Sách kết nối tri thức và cuộc sống:

Sách Chân trời sáng tạo:

Sách Cánh Diều:

Chúc các bạn ôn tập tốt!

---------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 - Đề 4 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Câu hỏi Toán lớp 6 ôn tập bổ sung:

  • 2.047 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xử Nữ
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo