Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 14 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Các bạn học sinh có thể tham khảo thêm một số đề thi học kì 2 của các bộ sách dưới đây:

MỚI NHẤT

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách Cánh Diều

1. Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 3

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Phân số nào dưới đây không tối giản?

A. \frac{3}{6}

B. \frac{{11}}{{15}}

C. \frac{2}{5}

D. \frac{3}{4}

Câu 2: Thực hiện phép tính \frac{{ - 35}}{{12}}.\frac{3}{{10}} ta thu kết quả là:

A. \frac{{ - 7}}{8}

B. \frac{{15}}{{26}}

C. \frac{3}{8}

D. \frac{{ - 35}}{8}

Câu 3: Công trình nào trong các công trình dưới đây không có tâm đối xứng?

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo Đề số 3

A. Tòa nhà bộ ngoại giao Nga

B. Tháp Eiffel

C. Cổng tam quan khu Lăng Khải Định

D. Tháp Rùa – Hồ Gươm

Câu 4: Tìm trong các phân số \frac{{12}}{{15}};\frac{{11}}{5};\frac{{ - 4}}{{ - 5}};\frac{0}{9}, phân số nào là nhỏ nhất?

A. \frac{{12}}{{15}}

B. \frac{{11}}{5}

C. \frac{{ - 4}}{{ - 5}}

D. \frac{0}{9}

Câu 5: Một ô tô chạy từ A đến B hết 2 giờ. Trong 40 phút đầu xe chạy với vận tốc 75km/h. Thời gian còn lại xe chạy với vận tốc 60km/h. Tính quãng đường AB

A. 100km

B. 130km

C. 120km

D. 150km

Câu 6: Phân số nào sau đây không bằng phân số \frac{{ - 5}}{{ - 15}}?

A. \frac{5}{{15}}

B. \frac{1}{5}

C. \frac{1}{3}

D. \frac{{10}}{{30}}

Câu 7: Số nguyên x trong đẳng thức \frac{x}{8} = \frac{6}{{24}} là số nào sau đây?

A. 1

B. -1

C. 2

D. -2

Câu 8: Chọn đáp án đúng trong các câu dưới đây.

A. Tam giác đều có một tâm đối xứng

B. Hình thang cân có tâm đối xứng là giao điểm hai đường chéo

C. Mỗi đoạn thẳng có vô số tâm đối xứng

D. Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai đường chéo

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) 1\frac{1}{5} + \frac{5}{9} + \frac{4}{5} + \frac{4}{9}

b) \frac{6}{7} + \frac{1}{7}.\frac{2}{7} + \frac{{11}}{7}.\frac{5}{7}

c) \left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} \right).24:5 - \frac{9}{{22}}:\frac{{15}}{{121}}

Câu 2: Tìm x biết:

a) \frac{x}{5} = \frac{5}{6} + \frac{{ - 19}}{{30}}

b) \frac{{ - 6}}{7} - \frac{9}{{10}}x = \frac{{24}}{{35}}

c) \frac{{ - 2}}{3}x - \frac{5}{{12}}x = \frac{4}{5}

Câu 3:

1) Ghép mỗi ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải để được khẳng định đúng.

A. Tia Ox là hình gồm điểm O và

(1) hai tia này tạo thành một đường thẳng

B. Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và

(2) hai tia đối nhau

C. Tia Ox trùng với tia OM nếu

(3) hai tia Ox và OM tạo thành đường thẳng

D. Mỗi điểm chung trên đường thẳng là gốc chung của

(4) điểm M nằm trên tia Ox

(5) một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O

2) Một lớp học sinh có 45 học sinh xếp loại học lực giỏi, học lực khá và học lực trung bình. Số học sinh học lực trung bình chiếm \frac{7}{{15}} số học sinh cả lớp, số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của lớp.

Câu 4: Trên đường thẳng xy lấy ba điểm theo thứ tự là A, B, C

a) Kể tên các tia gốc A có trong hình vẽ.

b) Hai tia Ax và By có phải là hai tia trùng nhau không? Vì sao?

c) Kể tên hai tia đối nhau gốc B.

2. Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

A. Đáp án phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. A

2. A

3. C

4. D

5. B

6. B

7. C

8. D

B. Đáp án phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a) 1\frac{1}{5} + \frac{5}{9} + \frac{4}{5} + \frac{4}{9} = 3

b)\frac{6}{7} + \frac{1}{7}.\frac{2}{7} + \frac{{11}}{7}.\frac{5}{7} = \frac{{99}}{{49}}

c) \left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} \right).24:5 - \frac{9}{{22}}:\frac{{15}}{{121}} = \frac{3}{2}

Câu 2:

a) x =1

b) x = -12/7

c) x=-48/65

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

3. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Cánh Diều

5. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Đề 3 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

  • 8.823 lượt xem
Chia sẻ bởi: Ỉn
Sắp xếp theo