Đề thi giữa kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo - Đề số 1 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 47 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán Chân trời sáng tạo - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Trong hai số thập phân âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó nhỏ hơn.

B. Nếu hai số thập phân trái dấu, số thập phân dương luôn lớn hơn số thập phân âm.

C. Trong hai số thập phân dương, số nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

D. Nếu hai số thập phân trái dấu, số thập phân âm luôn lớn hơn số thập phân dương.

Câu 2: Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai?

A. \frac{{ - 1515}}{{2828}} = \frac{{ - 151515}}{{282828}}

B. \frac{{ - 21}}{{28}} = \frac{{ - 39}}{{52}}

C. \frac{{52}}{{91}} = \frac{{28}}{{49}}

D. \frac{{165}}{{143}} = \frac{{26}}{{30}}

Câu 3: Rút gọn phân số \frac{{ - 32}}{{60}} đến tối giản ta được phân số:

A. \frac{{ - 16}}{{30}}

B. \frac{{16}}{{30}}

C. \frac{8}{{15}}

D.\frac{{ - 8}}{{15}}

Câu 4: Trong các phân số \frac{7}{{ - 12}};\frac{7}{{ - 10}};\frac{{ - 7}}{8};\frac{7}{{12}}, phân số nào là nhỏ nhất?

A. \frac{7}{{ - 12}}

B. \frac{7}{{ - 10}}

C. \frac{{ - 7}}{8}

D. \frac{7}{{12}}

Câu 5: Diện tích hình chữ nhật bằng \frac{6}{7}{m^2}, chiều rộng bằng \frac{3}{{14}}m. Chiều dài hình chữ nhật là:

A. 4m

B. \frac{{15}}{7}m

C. \frac{{15}}{{14}}m

D. \frac{9}{{49}}m

Câu 6: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tam giác đều ABC là hình có tâm đối xứng.

B. Hình thang cân luôn có trục đối xứng.

C. Hình bình hành luôn có 4 trục đối xứng.

C. Hình bình hành ABCD luôn nhận AC làm trục đối xứng.

Câu 7: Tìm số nguyên x biết \frac{{35}}{{15}} = \frac{x}{3}

A. x = 2

B. x = 1

C. x = 5

D. x = 7

Câu 8: Hình nào dưới đây không có trục đối xứng?

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo Đề số 1

A. 1; 4; 6; 8

B. 2; 3; 7

C. 4; 8

D. 5; 4; 2; 8

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) 2\frac{{17}}{{20}} - 1\frac{{11}}{{15}} + 6\frac{1}{{20}}:3

b) \left( {31\frac{6}{{13}} + 5\frac{9}{{41}}} \right) - 36\frac{6}{{13}}

c) \frac{{ - 5}}{{46}} + \frac{{ - 7}}{{25}} + \frac{{35}}{{19}} + \frac{5}{{46}} + \frac{{ - 16}}{{19}} + \frac{7}{{25}}

d) \frac{1}{{5.6}} + \frac{1}{{6.7}} + ... + \frac{1}{{24.25}}

Câu 2: Tìm x biết:

a) 2\frac{3}{4}x = 1

b) \frac{{x + 2}}{8} = \frac{{ - 15}}{4}

c) 75\%  - \frac{1}{5}.x = 3,75

Câu 3:

1) Xác định tâm đối xứng (nếu có) trong các hình dưới đây:

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo Đề số 1

2) Có 120 công nhân đang làm việc. Trong đó có số công nhân đang cuốc đất, số công nhân còn lại đang trồng cây. Hỏi có bao nhiêu công nhân đang trồng cây, bao nhiêu công nhân cuốc đất?

Câu 4: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm, ON = 2cm. Trên tia NO lấy điểm P sao cho NP = 3cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng OP

b) Trong ba điểm M, N, P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

c) Tia NM và tia NP trùng nhau hay đối nhau?

Câu 5: Chứng minh rằng \frac{1}{5} + \frac{1}{{13}} + \frac{1}{{25}} + .... + \frac{1}{{{{10}^2} + {{11}^2}}} < \frac{9}{{20}}

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

-------------------------------------------

>> Tham khảo thêm: Đề thi giữa kì 2 Toán 6 Chân trời sáng tạo - Đề số 2

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 Chân trời sáng tạo - Đề 1 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra GiaiToan xin giới thiệu đến quý thầy cô và học sinh các tài liệu liên quan: Luyện tập Toán lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6 Có đáp án chi tiết, Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Có đáp án chi tiết,... Chúc các em học tốt!

  • 39.551 lượt xem
Chia sẻ bởi: Khang Anh
Sắp xếp theo