Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức Đề số 2 Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 6 Kết nối tri thức

Nội dung Tải về
 • 53 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Nếu bạn đang tìm đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán sách Kết nối tri thức, mời các bạn tham khảo vào bài viết sau:

MỚI NHẤT

1. Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 2

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Chọn một phương án trả lời đúng của mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài.

Câu 1: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Số 0 là số nguyên dương.

B. Số không là số nguyên bé nhất.

C. Có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng.

D. Tổng của các số nguyên bằng không thì chúng đối nhau.

Câu 2: Trong các cách viết say đây, cách viết nào không là phân số?

A. \frac{{ - 1,2}}{{13}}

B. \frac{{15}}{{ - 18}}

C. \frac{0}{2}

D. \frac{{ - 1}}{{17}}

Câu 3: Cho y là một số nguyên âm. Tích xy là một số nguyên dương thì

A. x là số nguyên âm

B. x là số nguyên dương

C. x = 0

D. x là số nguyên tùy ý

Câu 4: Cho bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng theo thứ tự đó. Lấy điểm O không thuộc đường thẳng AB. Nối điểm O với các điểm A, B, C, D. Trên hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng?

A. 6

B. 8

C. 10

D. 9

Câu 5: Trong các phân số \frac{7}{{ - 12}};\frac{7}{{ - 10}};\frac{{ - 7}}{8};\frac{7}{{12}}, phân số nào là nhỏ nhất?

A. \frac{7}{{ - 12}}

B. \frac{{ - 7}}{8}

C. \frac{7}{{ - 10}}

D. \frac{7}{{12}}

Câu 6: Số x thỏa mãn 1,23 + x = 2,67 – 3,89 là:

A. -7,79

B. 0,01

C. -2; 54

D. -2,45

Câu 7: Một sợi dây dài 9m, 75% chiều dài sợi dây là:

A. 2,25m

B. 5,41m

C. 6,75m

D. 3,25m

Câu 8: Trên đường thẳng xy lấy điểm O. Trên tia Ox lấy điểm C, trên tia Oy lấy điểm D sao cho OC = OD = 2cm. Trên tia Ox lấy điểm K sao cho OK = 3cm.

Đề thi giữa kì 2 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức Đề số 2

Độ dài đoạn thẳng CK là bao nhiêu?

A. CK = 2cm

B. CK = 1cm

C. CK = 4cm

D. CK = 5cm

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Thực hiện các phép tính:

a) \left( {6\frac{4}{9} + \frac{7}{{11}}} \right) - \left( {4\frac{4}{9} - 2\frac{4}{{11}}} \right)

b) 10\frac{1}{5} - 5\frac{1}{2}.\frac{{60}}{{11}} + 3:15\%

c) 4\frac{3}{4} + \left( { - 0,37} \right) + \frac{1}{8} + \left( { - 1,28} \right) + \left( { - 2,5} \right) + 3\frac{1}{{12}}

Câu 2: Tìm x biết:

a) \frac{{ - 3}}{5} - x = \frac{1}{2}

b) 1 - 3\frac{1}{5}:x = 3\frac{3}{4}

c) 75\% - \frac{1}{5}.x = 3,75

Câu 3:

1) Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột?

2) Một người bán cam, buổi sáng bán được \frac{3}{5} số cam mang đi, buổi chiều bán 52 quả cam. Lúc về còn lại số cam bằng \frac{1}{8} số cam đã bán. Hỏi người đó mang số cam đi bán là bao nhiêu?

Câu 4: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Điểm A có là trung điểm của OB hay không? Vì sao?

c) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CA.

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức A = 1\frac{1}{2}.1\frac{1}{3}.1\frac{1}{4}......1\frac{1}{{99}}

2. Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1. C

2. A

3. A

4. C

5. B

6. D

7. C

8. B

B. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1:

a) \left( {6\frac{4}{9} + \frac{7}{{11}}} \right) - \left( {4\frac{4}{9} - 2\frac{4}{{11}}} \right) = \frac{3}{{11}}

b) 10\frac{1}{5} - 5\frac{1}{2}.\frac{{60}}{{11}} + 3:15\% = \frac{1}{5}

c) 4\frac{3}{4} + \left( { - 0,37} \right) + \frac{1}{8} + \left( { - 1,28} \right) + \left( { - 2,5} \right) + 3\frac{1}{{12}} = 3\frac{{97}}{{120}}

Câu 2:

a) \frac{{ - 3}}{5} - x = \frac{1}{2}

\begin{matrix}
 x = \dfrac{{ - 3}}{5} - \dfrac{1}{2} \hfill \\
 x = \dfrac{{ - 11}}{{10}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = -11/10

b) 1 - 3\frac{1}{5}:x = 3\frac{3}{4}

\begin{matrix}d
 3\dfrac{1}{5}:x = 1 - 3\frac{3}{4} \hfill \\
 3\dfrac{1}{5}:x = 1 - \dfrac{{15}}{4} \hfill \\
 3\dfrac{1}{5}:x = \dfrac{{ - 11}}{4} \hfill \\
 x = 3\dfrac{1}{5}:\dfrac{{ - 11}}{4} \hfill \\
 x = \dfrac{{16}}{5}.\dfrac{{ - 4}}{{11}} = \dfrac{{ - 64}}{{55}} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy x = -64/55

c) 75\% - \frac{1}{5}.x = 3,75

\begin{matrix} 0,75 - \dfrac{1}{5}x = 3,75 \hfill \\ \dfrac{1}{5}x = 0,75 - 3,75 \hfill \\ \dfrac{1}{5}x = - 3 \hfill \\ x = - 3:\dfrac{1}{5} \hfill \\  \end{matrix}

x = - 15

Vậy x = -15

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-----------------------------------------------------

3. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Kết nối tri thức

4. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Chân trời sáng tạo

5. Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Sách Cánh Diều

6. Đề thi cuối kì 2 lớp 6

-------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 2 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

 • 43.016 lượt xem
Chia sẻ bởi: Sư Tử
Sắp xếp theo