Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 3 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Nội dung Tải về
 • 2 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 Đề 3 được đội ngũ giáo viên biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 3 bao gồm các bài tập tự luận với các câu hỏi với mức độ từ cơ bản tới nâng cao, có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 6.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 3

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Nghiêm cấm các hành vi sao chép nhằm mục đích thương mại

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Phân số bằng phân số \frac{{ - 4}}{7} là:

A.\frac{{ - 7}}{4}B. \frac{{12}}{{21}}
C. \frac{{ - 8}}{{14}}D. \frac{{ - 16}}{{14}}

Câu 2: Cho hai góc kề bù trong đó một góc có số đo {70^0}, số đo góc còn lại là:

A. {20^0}B. {30^0}
C. {110^0}D. {130^0}

Câu 3: Tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn 6 \vdots x

A. \left\{ {1,2,3,6} \right\}B. \left\{ { \pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6} \right\}
C. \left\{ {2,3} \right\}D. \left\{ {1;2;3} \right\}

Câu 4: Phân số có giá trị nhỏ nhất trong các phân số \frac{{ - 1}}{{1002}};\frac{8}{{ - 1005}};\frac{{ - 1004}}{{1005}},\frac{{ - 1354}}{{1002}} là:

A. \frac{8}{{ - 1005}}B. \frac{{ - 1}}{{1002}}
C. \frac{{ - 1004}}{{1005}}D. \frac{{ - 1354}}{{1002}}

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a. \frac{3}{4} + \frac{7}{{ - 16}}b. \frac{2}{3} - 2\frac{1}{6} + \frac{7}{{24}}
c. \frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + ... + \frac{1}{{59.60}}

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết:

a.  x - \frac{7}{4} = 3b. 2x - 1 = \frac{6}{{15}}:\frac{1}{5}
c. 4x - \frac{3}{4} = 3x - 1d. \frac{8}{5} - 2x = \frac{3}{6} - 1

Bài 3: (3 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ax. Vẽ hai tia Ay, Az sao cho \widehat {xAy} = {35^0};\widehat {xAz} = {155^0}.
a). Hỏi trong ba tia Ax, Ay, Az tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b). Tính số đo \widehat {yAz}
c). Vẽ tia Am là tia đối của tia Ax. Hỏi Az có phải là tia phân giác của \widehat {mAy} không? Vì sao.

Bài 4: (1 điểm) Chứng minh rằng: \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{2^3}}} + ... + \frac{1}{{{2^n}}} < 1

B. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề số 3

I. Trắc nghiệm

1.C2.C3.B4.A

II. Tự luận

Bài 1: (2 điểm)

a. \frac{5}{{12}} - \frac{3}{{ - 16}} - \frac{3}{4} = - \frac{7}{{48}}

b. \frac{{ - 1}}{{12}} - \left( {1 + \frac{1}{3}} \right) = - \frac{{17}}{{12}}

c. \frac{{ - 2}}{7}.\frac{5}{{11}} + \frac{{ - 2}}{7}.\frac{6}{{11}} + \frac{{60}}{{ - 35}} = - \frac{{122}}{{77}}

Bài 3: (3 điểm)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 3a.b, Trên cùng mặt phẳng bờ Ox có \widehat {xAy} = {35^0};\widehat {xAz} = {155^0}

\Rightarrow \widehat {xAz} > \widehat {xAy} \Rightarrow Ay nằm giữa Az và Ax hay \widehat {xAz} = \widehat {xAy} + \widehat {yAz}

\widehat {yAz} = \widehat {xAz} - \widehat {xAy} = {155^0} - {35^0} = {120^0}

c. An là tia đối của tia Ax \Rightarrow \widehat {xAm} = {180^0} \Rightarrow \widehat {zAm} = {180^0} - {155^0} = {25^0}

\widehat {yOz} = {120^0}

Vậy Az là không tia phân giác của \widehat {mAy}

Bài 4: (1 điểm)

\begin{matrix}
 A = \dfrac{1}{{{2^2}}} + \dfrac{1}{{{2^3}}} + ... + \dfrac{1}{{{2^n}}} \hfill \\
  \Rightarrow 2A = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{{{2^2}}} + \dfrac{1}{{{2^3}}} + ... + \dfrac{1}{{{2^{n - 1}}}} \hfill \\
  \Rightarrow 2A = \left( {\dfrac{1}{{{2^2}}} + \dfrac{1}{{{2^3}}} + ... + \dfrac{1}{{{2^n}}}} \right) + \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{{{2^n}}} \hfill \\
  \Rightarrow 2A = A + \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{{{2^n}}} \hfill \\
  \Rightarrow A = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{{{2^n}}} \hfill \\
  \Rightarrow A = \dfrac{{{2^{n - 1}} - 1}}{{{2^n}}} < \dfrac{{{2^n}}}{{{2^n}}} = 1 \hfill \\
  \Rightarrow A < 1 \hfill \\ 
\end{matrix}

---------------------------------------------------

Chúc các bạn học tập tốt!

 • 1.365 lượt xem
Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Huê
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo