Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 2 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Nội dung Tải về
 • 4 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 Đề 2 được đội ngũ giáo viên biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 2 bao gồm các bài tập tự luận với các câu hỏi với mức độ từ cơ bản tới nâng cao, có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 6.

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022 - Đề 2

Nghiêm cấm các hành vi sao chép nhằm mục đích thương mại

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Bài 1: (1 điểm)

a. Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử (không cần giải thích)

A = \left\{ {x \in \mathbb{N}| - 5,125 < x \leqslant 7,25;x \vdots 3} \right\}

b. Hãy viết tập hợp các số nguyên x thỏa mãn:

\frac{1}{{12}} + \frac{1}{3} \leqslant x \leqslant \frac{8}{3} + \frac{3}{2}

Bài 2: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a.\frac{5}{{12}} - \frac{3}{{ - 16}} - \frac{3}{4}b. \frac{{ - 1}}{{12}} - \left( {1 + \frac{1}{3}} \right)
c. \frac{{ - 2}}{7}.\frac{5}{{11}} + \frac{{ - 2}}{7}.\frac{6}{{11}} + \frac{{60}}{{ - 35}}

Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết:

a. x - \frac{1}{4} = 2
b. 2\left( {x - 51} \right) = {2.2^3} + 20
c. 3x + \frac{3}{4} = \frac{7}{{12}} - 1

Bài 4: (1 điểm) Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước, riêng vòi thứ nhất chảy 12 giờ 45 phút thì đẩy bể, vòi thứ hai chảy 10 giờ 15 phút thì đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể trong 2 giờ thì được bao nhiêu phần nước trong bể?

Bài 5: (3 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ax. Vẽ hai tia Ay, Az sao cho \widehat {xAy} = {70^0};\widehat {xAz} = {125^0}.
a). Hỏi trong ba tia Ax, Ay, Az tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b). Tính số đo \widehat {yAz}
c). Vẽ tia Am là tia đối của tia Ax. Hỏi Az có phải là tia phân giác của \widehat {mAy} không? Vì sao?

Bài 6: (1 điểm) Cho P = 1 + {3^2} + {3^4} + .... + {3^{2004}} + {3^{2006}}. Chứng minh rằng P chia hết cho 13, dư 10.

B. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 – Đề số 2

Bài 1: (1 điểm)

a. A = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6;7} \right\}

b. x = \left\{ {1;2;3;4} \right\}

Bài 2: (2 điểm)

a. \frac{5}{{12}} - \frac{3}{{ - 16}} - \frac{3}{4} = - \frac{7}{{48}}

b. \frac{{ - 1}}{{12}} - \left( {1 + \frac{1}{3}} \right) = - \frac{{17}}{{12}}

c. \frac{{ - 2}}{7}.\frac{5}{{11}} + \frac{{ - 2}}{7}.\frac{6}{{11}} + \frac{{60}}{{ - 35}} = - \frac{{122}}{{77}}

Bài 3: (2 điểm)

a. x = \frac{9}{4}

b. x = 69

c. x = - \frac{7}{{18}}

Bài 4: (1 điểm)

2 giờ vòi thứ nhất chảy được \frac{2}{{12,75}} = \frac{8}{{51}} bể

2 giờ vòi thứ 2 chảy được \frac{2}{{10,25}} = \frac{8}{{41}} bể

2 giờ cả hai vòi chảy được \frac{8}{{51}} + \frac{8}{{41}} = \frac{{736}}{{2091}} bể

Bài 5: (3 điểm)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 2a + b) Trên cùng mặt phẳng bờ Ox có \widehat {xAy} = {70^0};\widehat {xAz} = {125^0}

\Rightarrow \widehat {xAz} > \widehat {xAy} \RightarrowAy nằm giữa Az và Ax hay \widehat {xAz} = \widehat {xAy} + \widehat {yAz}

\widehat {yAz} = \widehat {xAz} - \widehat {xAy} = {125^0} - {70^0} = {55^0}

c. An là tia đối của tia Ax \Rightarrow \widehat {xAm} = {180^0} \Rightarrow \widehat {zAm} = {180^0} - {125^0} = {55^0}

\widehat {yOz} = {55^0}

Vậy Az là tia phân giác của \widehat {mAy}

Bài 6:

\begin{matrix}
 P = 1 + {3^2} + {3^4} + .... + {3^{2004}} + {3^{2006}}\hfill \\
 P = \left( {1 + {3^2}} \right) + \left( {{3^4} + {3^6} + {3^8}} \right) + ... + \left( {{3^{2002}} + {3^{2004}} + {3^{2006}}} \right)\hfill \\
 P = \left( {1 + {3^2}} \right) + {3^4}\left( {1 + {3^2} + {3^4}} \right) + ... + {3^{2002}}\left( {1 + {3^2} + {3^4}} \right)\hfill \\
 P = 10 + \left( {1 + {3^2} + {3^4}} \right)\left( {{3^4} + {3^8} + ... + {3^{2002}}} \right) \hfill \\
 P = 10 + 91.\left( {{3^4} + {3^8} + ... + {3^{2002}}} \right) \hfill \\
 P = 10 + 7.13.\left( {{3^4} + {3^8} + ... + {3^{2002}}} \right) \hfill \\
  \Rightarrow dpcm \hfill \\ 
\end{matrix}

---------------------------------------------------

Chúc các bạn học tập tốt!

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 - Đề 2 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

 • 4.097 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bọ Cạp
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo