Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 1 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Nội dung Tải về
 • 4 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 Đề 1 được đội ngũ giáo viên biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 6. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2021 – 2022

Nghiêm cấm các hành vi sao chép nhằm mục đích thương mại

Bài 1: (1 điểm)

a. Viết tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử (không cần giải thích)

A = \left\{ {x \in \mathbb{Z}| - 10 < x \leqslant 15;x \vdots 2} \right\}

b. Hãy viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn:

\frac{{ - 1}}{5} - \frac{1}{7} < x \leqslant - \frac{1}{7} + \frac{5}{2}

Bài 2: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a.\left( { - 4} \right){.2^3} + 32:{\left( { - 2} \right)^2}b.\frac{1}{3} - \frac{5}{9} + \frac{1}{{18}}
c.\frac{{9.6 - 9.3}}{{18}} + \frac{{15.6 - 15.2}}{{15}}

Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết:

a.x - \frac{1}{2} = \frac{3}{8}b.\frac{x}{{25}} - \frac{3}{5} = - \frac{{17}}{{50}}
c.x + \frac{7}{{12}} = \frac{{17}}{{18}} - \frac{1}{9}

Bài 4: (1 điểm) Hai đội công nhân cùng làm một dự án, riêng tổ thứ nhất làm xong dự án trong vòng 15 giờ, tổ thứ hai làm xong dự án trong vòng 12 giờ. Hỏi trong 1 giờ cả hai tổ làm được bao nhiêu phần dự án?

Bài 5: (3 điểm) Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \widehat {xOy} = {40^0};\widehat {xOz} = {100^0}
a) Tính số đo của \widehat {yOz}
b) Vẽ Om là tia phân giác của \widehat {xOy}. Tính số đo của \widehat {mOz}
c) Vẽ On là tia đối của tia Ox. Hỏi Oz có phải là tia phân giác của \widehat {mOn} không? Vì sao?

Bài 6: (1 điểm) Chứng minh rằng: \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + ... + \frac{1}{{{{100}^2}}} < 1

Đáp án đề thi giữa kì 2 Toán lớp 6 - Đề 1

Bài 1: (1 điểm)

a.A = \left\{ { - 8; - 6; - 4; - 2;0;2;4;6;8;10;12} \right\}

b.x = \left\{ {0;1;2} \right\}

Bài 2: (2 điểm)

a.\left( { - 4} \right){.2^3} + 32:{\left( { - 2} \right)^2} = - 24

b.\frac{1}{3} - \frac{5}{9} + \frac{1}{{18}} = - \frac{1}{6}

c.\frac{{9.6 - 9.3}}{{18}} + \frac{{15.6 - 15.2}}{{15}} = 4

Bài 3: (2 điểm)

a.x = \frac{7}{8}

b.x = \frac{{13}}{2}

c.x = \frac{1}{4}

Bài 4: (1 điểm)

1 giờ tổ thứ nhất làm được \frac{1}{{15}} công việc.

1 giờ tổ thứ hai làm được \frac{1}{{12}} công việc.

1 giờ cả hai tổ làm được \frac{1}{{15}} + \frac{1}{{12}} = \frac{3}{{20}} công việc.

Bài 5: (3 điểm)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2020 – 2021 Đề số 1a. Trên cùng mặt phẳng bờ Ox có \widehat {xOy} = {40^0};\widehat {xOz} = {100^0}

\Rightarrow \widehat {xOz} > \widehat {xOy} \RightarrowOy nằm giữa Oz và Ox hay \widehat {xOz} = \widehat {xOy} + \widehat {yOz}

\widehat {yOz} = \widehat {xOz} - \widehat {xOy} = {100^0} - {40^0} = {60^0}

b. Ta có Om là tia phân giác của \widehat {xOy}

\begin{gathered}
  \Rightarrow \widehat {xOm} = \widehat {mOy} = \frac{{\widehat {xOy}}}{2} = \frac{{{{40}^0}}}{2} = {20^0} \hfill \\
  \Rightarrow \widehat {mOz} = \widehat {mOy} + \widehat {yOz} = {20^0} + {60^0} = {80^0} \hfill \\ 
\end{gathered}

c. On là tia đối của tia Ox \Rightarrow \widehat {xOn} = {180^0} \Rightarrow \widehat {zOn} = {180^0} - {100^0} = {80^0}

\widehat {mOz} = {80^0}

Vậy Oz là tia phân giác của \widehat {mOn}

Bài 6:

Đặt T = \frac{1}{{{2^2}}} + \frac{1}{{{3^2}}} + \frac{1}{{{4^2}}} + ... + \frac{1}{{{{100}^2}}}

Ta có:

\begin{gathered}
 \frac{1}{{{2^2}}} < \frac{1}{{1.2}} \hfill \\
 \frac{1}{{{3^2}}} < \frac{1}{{2.3}} \hfill \\
 \frac{1}{{{4^2}}} < \frac{1}{{3.4}} \hfill \\
 .... \hfill \\
 \frac{1}{{{{100}^2}}} < \frac{1}{{99.100}} \hfill \\
  \Rightarrow T < \frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + ... + \frac{1}{{99.100}} \hfill \\
  \Rightarrow T < \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + ... + \frac{1}{{99}} - \frac{1}{{100}} \hfill \\
  \Rightarrow T < 1 - \frac{1}{{100}} \hfill \\
  \Rightarrow T < \frac{{99}}{{100}} < 1 \hfill \\
  \Rightarrow T < 1 \hfill \\ 
\end{gathered}

-----------------------------------------

Đề thi tham khảo:

Sách kết nối tri thức và cuộc sống:

Sách Chân trời sáng tạo:

Sách Cánh Diều:

Chúc các bạn ôn tập tốt!

---------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 2 lớp 6 - Đề 1 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Câu hỏi Toán lớp 6 ôn tập bổ sung:

 • 2.374 lượt xem
Chia sẻ bởi: Sư Tử
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo