Cho 40 điểm trong đó có đúng 10 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm nào thẳng hàng Bài tập Toán lớp 6

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Đường thẳng

Bài tập đường thẳng, đoạn thẳng Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Bài toán: Cho 40 điểm trong đó có đúng 10 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng.

Lời giải chi tiết:

Bài giải

Với 40 điểm không thẳng hàng:

Kẻ từ 1 điểm bất kỳ với các điểm còn lại ta được 39 đường thẳng.

Như vậy với 40 điểm ta được: 40 . 39 = 1 560 (đường thẳng)

Khi đó, mỗi đường thẳng được tính hai lần nên số đường thẳng tạo thành là:

1 560 : 2 = 780 (đường thẳng)

Với 10 điểm mà không có ba điểm nào thẳng hàng:

Ta vẽ được:

10 . 9 : 2 = 45 (đường thẳng)

Theo đề bài ta có 10 điểm thẳng hàng nên sẽ tạo thành 1 đường thẳng.

Vậy qua 40 điểm ta vẽ được:

780 - 45 + 1 = 736 (đường thẳng)

Đoạn thẳng là gì?

- Đoạn thẳng AB hay đoạn thẳn BA là hình gồm 2 điểm A và B cùng với tất cả các điểm nằm giữa A và B

Độ dài đoạn thẳng

- Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Khi chọn một đơn vị độ dài thì độ dài mỗi đoạn thẳng được biểu diễn bởi một số dương (kèm theo đơn vị)

- Độ dài đoạn thẳng AB còn được gọi là khoảng cách giữa hai điểm A và B. Ta quy ước khoảng cách giữa hai điểm trùng nhau bằng 0 (đơn vị)

---------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

a) Chứa đúng một chữ số 4

b) Chứa đúng hai chữ số 4?

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Đoạn thẳng, đường thẳng, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều nội dung Toán lớp 6 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Cự Giải
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 78
Sắp xếp theo