Tìm số tự nhiên n sao cho n+4 chia hết cho n+1 Giải Toán lớp 6

Nội dung
  • 13 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6: Tìm số tự nhiên

Bài tập Số tự nhiên Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Tìm số tự nhiên n sao cho n + 4 chia hết cho n + 1

Hướng dẫn giải

Ta có n + 4 chia hết cho n +1

=> n + 1 + 3 chia hết cho n + 1

Ta có n + 1 chia hết cho n + 1

Theo tính chất một tổng chia hết cho một số

=> 3 chia hết n + 1

Hay n + 1 thuộc Ư(3)

Ư(5) = {1; 3}

Ta có bảng sau:

n + 1

1

3

n

0

2

Vậy n ∈ {0; 2}

Tính chất chia hết của một tổng

- Tính chất: Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.

a ⋮ m và b ⋮ m ⇒ (a + b) ⋮ m

a ⋮ m; b ⋮ m; c ⋮ m ⇒ (a + b + c) ⋮ m

Chú ý: Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

a ⋮ m và b ⋮̸ m ⇒ (a + b) ⋮̸ m

a ⋮̸ m; b ⋮ m; c ⋮ m ⇒ (a + b + c) ⋮̸ m

Tính chất chia hết của 1 hiệu

Nếu số trừ và số bị trừ đều chia hết cho cùng 1 số thì hiệu chia hết cho số đó.

- Nếu a ⋮̸ n và b ⋮ n thì hiệu (a – b) ⋮̸ n

- Nếu a ⋮ n và b ⋮̸ n thì hiệu (a – b) ⋮̸ n

-------------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Số tự nhiên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi:
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 4.088
Sắp xếp theo