Hà Thành

Cách giải

1
1 Câu trả lời
 • Cự Giải
  Cự Giải

  \begin{cases} 2x+y=5 \\ 6x-y=3 \end{cases}

  \Leftrightarrow \begin{cases} 8x = 8 \\ 6x-y=3 \end{cases} (Cộng từng vế hai phương trình của hệ)

  \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ 6x-y=3 \end{cases}

  \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 3 \end{cases}

  0 Trả lời 22:02 21/05