Bạch Dương Hỏi đáp Toán 3

Có một cái cân hai đĩa, một quả cân 500g. Làm thế nào chỉ sau 2 lần cân lấy được 2kg gạo từ túi có 7kg gạo?

3
3 Câu trả lời
 • Song Ngư
  Song Ngư

  Lần 1: 7kg = 7000g. Đổ gạo đều vào 2 đĩa cân.

  Khi đó mỗi đĩa có 7000 : 2 = 3500g gạo

  Lần 2: đặt cân 500g lên 1 đĩa. Sau đó chia đều 3500g gạo vừa chia được vào hai đĩa cho cho đĩa cân thăng bằng

  Khi đó, ta sẽ có:

  1 đĩa gồm 1 cân 500g và 1500g gạo

  1 đĩa gồm 2000g gạo

  Vậy ta đã lấy được 2kg gạo từ 7kg gạo sau 2 lần cân.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 06/05/22
  • Batman
   Batman

   Lần 1: lấy 7kg gạo đồ vào hai đĩa của cân sao cho 2 đĩa thăng bằng. Như vậy ta sẽ có mỗi đĩa là 3500g.

   Lần 2: bỏ quả cân 500g vào 1 bên đĩa rồi lấy 3500g gạo ở lần cân thứ nhất đổ đều vào hai đĩa cân cho cho 2 đĩa thăng bằng. Như vậy ta sẽ được: 1 đĩa cân gồm 2kg gạo và 1 đĩa cân gồm 1500g gạo + 1 quả cân 500g

   0 Trả lời 06/05/22
   • Đen2017
    Đen2017

    Lần 1: lấy quả cân đặt vào 1 bên đĩa và đĩa còn lại lấy số gạo sao cho cái cân thăng bằng

    Sau lần thứ nhất lấy được 500g gạo

    Lần 2: lấy quả cân và bao gạo 500g vừa có được đặt vào 1 bên đĩa và đĩa còn lại lấy số gạo sao cho cái cân thăng bằng

    Sau lần thứ hai lấy được 2kg gạo

    0 Trả lời 06/05/22