Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 7 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - KNTT

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 7

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 7 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 7 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 – KNTT

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 8 x 9 bằng

A. 60

B. 70

C. 72

D. 81

Câu 2: Mỗi chuồng gà có 6 con. Hỏi 9 chuồng như thế có bao nhiêu con?

A. 50 con

B. 54 con

C. 60 con

D. 55 con

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

- M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

- O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

- H là trung điểm của đoạn thẳng EG.

- O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

- H là điểm ở giữa hai điểm E và G.

- M là điểm ở giữa hai điểm C và D.

Câu 4: Nhà An tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cần một số chiếc cốc, An xếp cốc vào 2 bàn, mỗi bàn 9 chiếc. Hỏi An xếp tất cả bao nhiêu chiếc cốc?

A. 15 chiếc

B. 18 chiếc

C. 20 chiếc

D. 21 chiếc

Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: \frac{1}{6} số con ếch là …… con ếch.

A. 8

B. 6

C. 2

D. 3

Câu 6: Tâm của hình tròn dưới đây là:

A. Điểm O

B. Điểm M

C. Điểm P

D. Điểm I

II. Tự luận

Bài 1: Tính nhẩm:

5 x 6 =7 x 8 =4 x 9 =5 x 10 =
30 : 6 =56 : 7 =36 : 9 =50 : 5 =

Bài 2: Viết tên các điểm vào chỗ chấm:

a) Trong hình bên có:

- Ba điểm ……, ……, …… thẳng hàng

- Ba điểm ……, ……, …… thẳng hàng

- Ba điểm ……, ……, …… thẳng hàng

- Ba điểm ……, ……, …… thẳng hàng

b) – E là điểm ở giữa hai điểm …… và ……

– O là điểm ở giữa hai điểm …… và ...... (hoặc ở giữa hai điểm …… và ……)

– F là điểm ở giữa hai điểm …… và ……

Bài 3: Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

Đây là hình tròn tâm ……

- Các đường kính có trong hình tròn là: …………………

- Các bán kính có trong hình tròn là: ………………………

Bài 4:

a) Tô màu \frac{1}{9} số ô vuông trong mỗi hình:

b) Vẽ hình tròn Tâm O, bán kính 2 cm.

c) Xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đó:

AB = 6 cm

 Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án 

----------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức tuần 8

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 7 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 KNTT,... Chúc các em học tốt!

  • 555 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bạch Dương
Sắp xếp theo