Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 6 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - KNTT

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 6

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 6 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 6 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 – KNTT

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trên mỗi thuyền có 9 người. Hỏi trên 3 thuyền như vậy có bao nhiêu người?

A. 18 người

B. 27 người

C. 36 người

D. 30 người

Câu 2: 4 chiếc hộp có tất cả 24 viên bi. Biết rằng số viên bi trong mỗi hộp là như nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên

B. 5 viên

C. 4 viên

D. 3 viên

Câu 3:

a) Khoanh vào \frac{1}{5} số quả cam

b) Khoanh vào \frac{1}{3} số bông hoa

Câu 4: Mỗi đội đồng diễn thể dục có 36 người xếp thành các hàng, mỗi hàng 6 người. Hỏi đội đó xếp được bao nhiêu hàng?

A. 8 hàng

B. 7 hàng

C. 6 hàng

D. 5 hàng

Câu 5: Hùng có một số chiếc bút bi xếp vào 5 hộp nhỏ, mỗi hộp có 7 chiếc. Hỏi Hùng có bao nhiêu chiếc bút bi?

A. 30 chiếc

B. 28 chiếc

C. 40 chiếc

D. 35 chiếc

Câu 6: Đ, S?

Đã tô màu \frac{1}{3} hình chữ nhật 

Đã tô màu \frac{1}{2} hình chữ nhật 

Đã tô màu \frac{1}{6} hình tròn 

Đã tô màu \frac{1}{9} hình tròn 

II. Tự luận

Bài 1: Số?

Thừa số

5

6

7

Thừa số

2

3

5

Tích

10

48

15

b)

Số bị chia

36

56

63

Số chia

9

8

9

Thương

4

8

7

Bài 2: Số?

Chia 8 hạt dẻ thành 4 phần bằng nhau.

\frac{1}{4} số hạt dẻ là …… hạt dẻ

Chia 12 con vịt thành 2 phần bằng nhau.

\frac{1}{2} số con vịt là …… con.

Bài 3: Mẹ mua 63 bông hoa để cắm hết vào các lọ, mỗi lọ có 9 bông hoa. Hỏi mẹ cắm được bao nhiêu lọ hoa như thế?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: Tô màu vào mỗi hình sau:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 KNTT

TUẦN 6

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Trên mỗi thuyền có 9 người. Hỏi trên 3 thuyền như vậy có bao nhiêu người?

A. 18 người

B. 27 người

C. 36 người

D. 30 người

Câu 2: 4 chiếc hộp có tất cả 24 viên bi. Biết rằng số viên bi trong mỗi hộp là như nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên

B. 5 viên

C. 4 viên

D. 3 viên

Câu 3:

a) Khoanh vào \frac{1}{5} số quả cam

b) Khoanh vào \frac{1}{3} số quả cam

Câu 4: Mỗi đội đồng diễn thể dục có 36 người xếp thành các hàng, mỗi hàng 6 người. Hỏi đội đó xếp được bao nhiêu hàng?

A. 8 hàng

B. 7 hàng

C. 6 hàng

D. 5 hàng

Câu 5: Hùng có một số chiếc bút bi xếp vào 5 hộp nhỏ, mỗi hộp có 7 chiếc. Hỏi Hùng có bao nhiêu chiếc bút bi?

A. 30 chiếc

B. 28 chiếc

C. 40 chiếc

D. 35 chiếc

Câu 6: Đ, S?

Đã tô màu \frac{1}{3} hình chữ nhật - Đ

Đã tô màu \frac{1}{2} hình chữ nhật - S

Đã tô màu \frac{1}{6} hình tròn - S

Đã tô màu \frac{1}{9} hình tròn - Đ

II. Tự luận

Bài 1: Số?

Thừa số

5

6

7

3

Thừa số

2

8

3

5

Tích

10

48

21

15

b)

Số bị chia

36

64

56

63

Số chia

9

8

8

9

Thương

4

8

7

7

Bài 2: Số?

Chia 8 hạt dẻ thành 4 phần bằng nhau.

\frac{1}{4} số hạt dẻ là …… hạt dẻ

Chia 12 con vịt thành 2 phần bằng nhau.

\frac{1}{2} số con vịt là …… con.

Bài 3: Mẹ mua 63 bông hoa để cắm hết vào các lọ, mỗi lọ có 9 bông hoa. Hỏi mẹ cắm được bao nhiêu lọ hoa như thế?

Bài giải

Mẹ cắm được số lọ hoa là:

63 : 9 = 7 (lọ)

Đáp số: 7 lọ

Bài 4: Tô màu vào mỗi hình sau:

----------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức tuần 7

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 KNTT,... Chúc các em học tốt!

  • 630 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bạch Dương
Sắp xếp theo