Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tuần 5 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - CTST

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tuần 5

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tuần 5 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 5 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 CTST

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tiết học thứ nhất của em bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 15. Hỏi tiết học đó kéo dài trong bao nhiêu phút?

A. 30 phút

B. 45 phút

C. 40 phút

D. 35 phút

Câu 2: Biểu thức 245 + 355 có giá trị bẳng:

A. 500

B. 600

C. 650

D. 550

Câu 3: Nối (theo mẫu):

Câu 4: Đội I trồng được 345 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 83 cây. Hỏi hai đội trồng được tất cả bao nhiêu cây?

A. 553 cây

B. 673 cây

C. 607 cây

D. 773 cây

Câu 5: Tính giá trị biểu thức: 329 - 153 + 18

A. 194

B. 185

C. 170

D. 156

Tự luận

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

230 – 45 + 153 x 3 x 532 : 4 : 4

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 2: Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 3: Đàn gà có 27 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Bài toán

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ĐÁP ÁN - BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 CTST

TUẦN 5

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Tiết học thứ nhất của em bắt đầu từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 15. Hỏi tiết học đó kéo dài trong bao nhiêu phút?

A. 30 phút

B. 45 phút

C. 40 phút

D. 35 phút

Câu 2: Biểu thức 245 + 355 có giá trị bẳng:

A. 500

B. 600

C. 650

D. 550

Câu 3: Nối (theo mẫu):

Câu 4: Đội I trồng được 345 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 83 cây. Hỏi hai đội trồng được tất cả bao nhiêu cây?

A. 553 cây

B. 673 cây

C. 607 cây

D. 773 cây

Câu 5: Tính giá trị biểu thức: 329 - 153 + 18

A. 194

B. 185

C. 170

D. 156

Tự luận

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:

230 – 45 + 15 = 185 + 15

= 200

3 x 3 x 5 = 9 x 5

= 45

32 : 4 : 4 = 8 : 4

= 2

Bài 2: Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài giải

Ngăn dưới có số quyển sách là:

32 – 4 = 28 (quyển)

Cả hai ngăn có số quyển sách là:

32 + 28 = 60 (quyển)

Đáp số: 60 quyển

Bài 3: Đàn gà có 27 con gà trống, số gà mái nhiều hơn số gà trống là 15 con. Hỏi đàn gà có bao nhiêu con?

Bài giải

Có số con gà mái là:

27 + 15 = 42 (con)

Đàn gà có số con là:

27 + 42 = 69 (con)

Đáp số: 69 con

Bài 4: Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:

Bài toán

Lớp 3A có 28 học sinh, lớp 3B có nhiều hơn lớp 3A 3 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

Lớp 3 B có số học sinh là:

28 + 3 = 31 (học sinh)

Cả hai lớp có số học sinh là:

28 + 31 = 59 (học sinh)

Đáp số: 59 học sinh

----------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tuần 6

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo Tuần 5 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 CTST,... Chúc các em học tốt!

  • 300 lượt xem
Chia sẻ bởi: Biết Tuốt
Sắp xếp theo