Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 15 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 - KNTT

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 15 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 15 lớp 3 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 3 KNTT - TUẦN 15

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Có 405 gói kẹo xếp đều vào 9 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói kẹo?

A. 40 gói kẹo

B. 42 gói kẹo

C. 45 gói kẹo

D. 48 gói kẹo

Câu 2: Quãng đường AB dài 125m, quãng đường AC dài gấp 5 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

A. 625m

B. 652m

C. 526m

D. 562m

Câu 3: Giá trị của biểu thức 2 x 2 x 7 là:

A. 24

B. 28

C. 30

D. 32

Câu 4: Mỗi hộp táo gồm 2 quả. Mỗi hộp cam gồm 10 quả. Hỏi 5 hộp táo và 1 hộp cam có tất cả bao nhiêu quả?

A. 10 quả

B. 20 quả

C. 15 quả

D 18 quả

Câu 5: Giá trị của biểu thức 184 + 294 là:

A. 476

B. 477

C. 478

D. 748

Câu 6: Một đội thanh niên tình nguyện có 410 người chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu người?

A. 82 người

B. 80 người

C. 85 người

D. 88 người

Câu 7: Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm của 44 : 4 x 5 … 52 là:

A. >

B. <

C =

D. Không có

Câu 8: Một cửa hàng có 356 quả cam, người ta đóng số cam đó vào các hộp, mỗi hộp 6 quả. Hỏi cửa hàng đóng được bao nhiêu hộp và thừa ra mấy quả cam?

A. 59 hộp, thừa 0 quả

B. 59 hộp, thừa 2 quả

C. 59 hộp, thừa 1 quả

C. 59 hộp, thừa 3 quả

II. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

514 : 4

423 : 9

638 : 6

350 : 7

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức:

516 – 20 + 35

653 – 3 – 50

241 – 41 + 29

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

45 + 32 : 8

56 – 6 x 7

392 : 7 + 132

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

125 x 2 : 5

480 : 8 x 7

25 x 4 x 7

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 3: Có 108 chiếc tất, được xếp đều vào trong 3 ngăn tủ. Hỏi mỗi ngăn tủ có bao nhiêu đôi tất? (Giải bằng hai cách).

Bài giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án được GiaiToan cập nhật trong file tải về. Mời bạn nhấn nút Download bên dưới để tải Đề và đáp án

----------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức - Tuần 16

Trên đây là toàn bộ đề bài và đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức Tuần 15 cho các em học sinh tham khảo, củng cố rèn luyện kỹ năng giải Toán 3 . Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải SGK Toán lớp 3 KNTT,... Chúc các em học tốt!

  • 487 lượt xem
Chia sẻ bởi: Hoa Đào
Sắp xếp theo